Hledáme posilu do týmu! Více info ZDE

7 - DRAČÍ KLÍČE

16. října 2016 v 21:21 | Tým Spoilery - Time Lady |  3. série
River Song jako první rozrazila dveře. Kolem nich mezitím zavládl dokonalý zmatek. Strážci chtěli chránit svého pána a tak vtrhli do místnosti a uviděli žulové vejce, které se definitivně rozpadlo. Z rudého světla vypluly obrazy obrovského stvoření. Mohutné paže pozvedly jednoho z vojáků a roztrhly ho na dvě části. Hay Lin zaječela a couvla. Mohutná hlava s rohy se otočila k jedinému východu. Na kamennou podlahu dopadly chlupaté nohy s mohutnými drápy.
"To je vládce krampusů!" zakřičel Akihiro a vytasil meč. Strážci ho ale odstrčili a chystali se na boj s nepřítelem, který byl vyšší než oni. Stvoření vydalo vzteklý řev a vrhlo se na prvního muže. Stačilo jen několik vteřin a voják skončil na zemi v kaluži vlastní krve.
"Ústup!" zakřičela River a všichni jí následovali, dokonce i Akihiro.
Krampus vyběhl na chodbu a kopl do jednoho vojáka. Prostorem se rozlehlo hlasité křupnutí kostí. River na stvoření vystřelila ale nepoznala, že by kulka napáchala na chlupatém těle nějaké škody. Museli utéct nebo je ta příšera všechny zabije.
"Nemáš u sebe druhou bombu?" vykřikla Hay Lin.
"Nemůžu přeci vyhodit do povětří celý palác," odpověděla jí River.
"Můžete, dávám vám povolení" vykřikl Akihiro.
River se otočila ke krampusovi a zahlédla něco strašného. Těla zabitých se zvedla na nohy a začala se měnit. Na hlavách jim vyrůstaly rohy a jejich kůže mizela pod hustou vrstvou hnědé srsti. Doktorka už nezaváhala ani minutu a bombu hodila dopředu. Všichni se rozeběhli, proběhli po schodišti do spodního patra. Několik vojáků šlo varovat sloužící a zbytek obyvatel paláce. Ozval se tlumený výbuch a kus podlahy se propadl.
"Toho jsem se bála" řekla River a hleděla na spoušt kolem sebe.
"Podívej se dopředu!" vykřikla Hay Lin.
Doktorka se podívala před sebe a viděla jak se sutiny daly do pohybu. Z kamenů se vysunuly rohy a potom velká šeredná hlava s velkými čelistmi. Krampus se rukama chytil okraje díry a vysoukal se nahoru. Za ním následovalo několik jeho menších sluhů.
"Tak, kolik máme ještě pokusů?" zeptala se River a rozhlédla se.
"Kolik budete chtít, ale musíme se dostat ven," řekl Akihiro.
Až v této chvíli si Doktorka všimla změny v jeho chování. Najednou se choval přátelsky, když na něj vypustili velkou chlupatou příšeru.
"Můžeme tedy vyrazit?" zeptal se Lin a po jejich souhlasu se rozeběhli ven. Tam se už shromáždil zástup sloužících i se svými osobními věcmi. Nikdo nepočítal s tím, že by se do paláce vrátili. Všichni rychle nasedali na koně a menší vozy a odjížděli. Akihiro jim vysvětlil, že nedaleko hlavního paláce je pevnost. Sice v ní není mnoho vojáků, ale na obranu by to mělo nějaký čas stačit. Mezi tím pošlou posily, aby démony porazili.
River se naposledy ohlédla a viděla vládce krampusů, jak vítězoslavně stojí na věži a hledí na ně. Tohle bylo přesně to, co chtěl. Získal pevnost a první vojáky.
Blížili se ke kraji vesnice. Doktorka se dostala blíže k císaři. "Musím vás na pár minut opustit," řekla jen a čekala na jeho odpověď.
"Dobrá, pošlu i jednoho vojáka, abyste potom dorazili do pevnosti."
River jen přikývla, připojil se k ní jeden voják a společně vyrazili menší uličkou směrem k druhé bráně. Doktorka zahlédla obrysy TARDIS, která ve středověce působící vesnici vypadala více než nezvykle, ale díky filtru vnímání si jí lidé nevšímali. River otevřela dveře a pokynula rukou, aby ji voják následoval.
"Kde přesně je pevnost?" zeptala se a čekala pár minut, než muž překonal počáteční šok. Potom jí na monitoru ukázal polohu pevnosti. River nastavila souřadnice a TARDIS se dala do pohybu. Stroj času prolétl prostorem a během několika vteřin se dostal k cíli. River vyšla ven přesně ve chvíli, kdy Akihiro varoval strážce.
"Tohle bylo skvělé načasování, jsi žena mnoha talentů" řekl císař.
Doktorka se jen usmála, ale opravdu se rozesmála, až když viděla radost ve tváři Hay Lin. Po dlouhé době viděla před sebou cestu domů.
"Tak jak znělo celé proroctví?" zeptala se River Akihira.
Muž se jí poprvé uklonil. "Bystrost tvého lidu je bezbřehá. Proroctví dává možnost jak zlo porazit. Musíme dát dohromady tři klíče a zavřít s nimi bránu," řekl muž.
"První už máme" řekla Hay Lin.
Lin se jí uklonil a dodal: "Další dva mají zbývající kněžky kitsune".
"A ty najdeme jak?" zeptala se okamžitě River.
"Ony sami nás vyhledají, až to budeme opravdu potřebovat," řekl císař a pohlédl směrem k paláci. Náhle jeho tvář zbrázdil výraz dokonalé hrůzy. "Krampusové zapálili město!" vykřikl a začal dávat rozkazy vojákům. Za několik minut bylo vidět plameny, které stravovaly vše, co našli. Trvalo další dvě hodiny, než krampusové přišli na dohled pevnosti. River a Akihiro zděšeně hleděli na hordy nepřátel, které se blížili.
"Ty kněžky už by měly přijít," prohodila Hay Lin, sice šeptem, ale bylo jí i tak dobře slyšet.
"Máš pravdu, musíme něco udělat," řekla River a otočila s k císaři. "Kde ty ženy najdeme?"
Muž se na pár vteřin zamyslel a pak řekl jen: "Lin cestu zná, bude vám radit."
Lin se uklonil a ukázal pravou rukou na TARDIS. "Musíme ale vyrazit hned."
"Tak dobře" řekla River a luskla prsty.
Dveře červené budky se otevřely a umožnily jim vstup dovnitř. Stroj času prolétl prostorem a tentokrát i časem. River Song chtěla více času a tak se vrátila o půl hodiny v čase. Do chrámu tak doletěla v době, kdy v pevnosti teprve sledovala pochod krampusů. Lin vyšel ven a zdviženou rukou pozdravil ženu v bílém hávu. River vyšla hned po něm a rozhlédla se po upravené zahradě. Štěrkovitá cestička se linula jako řeka, která ústila v kruhovém vchodu chrámu kitsune.
River, Hay Lin a Lin prošli kolem bonsají a vešli do rozlehlé haly z bílého kamene. V křesle, které bylo podobné trůnu tam sedělo zvláštní stvoření. Nejvíce připomínalo lišku, až na bílou srst, modré znamínko na čele, které připomínalo hvězdu a několik dlouhých ocasů. River se je snažila spočítat a mohlo jich být osm nebo devět.
Stvoření vstalo a uklonilo se, potom klidným melodickým hlasem řeklo: "Jsem kitsune Maiko. Co vás sem přivádí?"
Doktorka si kitsuneho pozorně prohlížela. Nemohla poznat, zda se jedná o muže nebo ženu. Musí ho oslovit nějak neutrálně aby tvora neurazila. "Přišli jsme sem abychom tě poprosili o pomoc."
Zbytek za ni dořekl Lin: "Hledáme tři kněžky, které byly u mé kolébky, když jsem se narodil. Jednu z nich jsme našli ve vesnici u dračí jeskyně, ale její dvě sestry nemůžeme najít".
Kitsune kývl hlavou na znamení, že jeho slova slyšel. Pravou rukou se podrbal na bradě a zašeptal "Obě ženy jsou zde, v zahradě u nefritového vodopádu."
Lin se jako první uklonil a chystal se k odchodu, až potom River pochopila, že svou odpověd již dostali. Kitsune se s nimi už dál bavit nebude. Vyšli proto u chrámu a obešli zahradu. Nefritový vodopád nebylo jméno nějakého místa, šlo o malý uměle vytvořený vodopád se zelenou vodou. River u něj viděla dvě ženy.
Sice už za svůj život několik kněžek potkala, ale tyto byly nejpodivnější. Nesnažily se o cudné zahalení těla. Místo toho jejich oděv nedával moc prostoru pro fantazii. Lehké šaty z bílé látky spíše jejich přednosti zvýrazňovaly, než zakrývaly. Holou kůži měly pomalovanou divokými vzory. Jedna z nich si jich všimla a vstala ze země, její společnice ale zůstala sedět v trávě.
"Vítám vás v chrámu kitsune. Jak vám můžeme pomoci?"
Všichni se uklonili a až potom Lin řekl: "Hledáme tři klíče, abychom porazili vládce krampusů."
Kněžka se usmála a přitom ukázala špičaté zuby, které spíše připomínali vlka nebo lišku. Potom natáhla pravou ruku a podala jim klíč se slovy: "Některé stezky už jsou dané a nedají se změnit. Vezměte si tento klíč a konec bude blíže." Domluvila, odvrátila od nich pohled a vrátila se k vodopádu.
V té chvíli vstala druhá kněžka, která jim do té doby nevěnovala pozornost. Došla k nim natáhla pravou ruku, ve které byl třetí klíč. Na rozdíl od své společnice se neusmála, jen tiše zazpívala.

Tik Tak, běží čas
Tik Tak, ty zemřeš zas
Tik Tak, až zazní gong
Tik Tak, zemře River Song

S posledním slovem si od ní River klíč vzala. Všichni zůstali několik vteřin na místě, než se vědma otočila a odešla pryč. V tu chvíli z nich spadlo napětí a oni odešli zpět do TARDIS. River bez obvyklého komentáře nastartovala stroj času a všichni se vrátili zpět do pevnosti.
"Co se stalo? Vaše kouzlo nefungovalo?" ptal se ohromeně císař.
"Proč by to nemělo fungovat?" zeptala se Hay Lin.
Odpověděla jí ale River. "Vrátila jsem TARDIS přesně do okamžiku, kdy jsme odletěli. Císař viděl budku jen bliknout a byli jsme zpátky."
Hay Lin se zasmála, ale radost jI opustila, když pohlédla na blížící se krampuse.
"Kde je brána?" zeptala se Doktorka císaře.
Lin se usmál a prohodil: "Starší ženy Jsou jako cibule."
Hay Lin se ušklíbla. "Když se svléknou, tak začneš brečet?"
"Ne!" vyhrkl Lin a trochu se začervenal. Chtěl jí ještě odpovědět, ale řev krampusů se náhle ozval až příliš blízko hradbám.
"Jdete?!" vykřikla na ně River, která už v rukou držela mapu a stála ve dveřích TARDIS.
Oba ji dohnali a vběhli dovnitř. S tím se dal stroj do pohybu. Prolétli prostorem i časem, přímo k bráně. River se vrátila o pár minut, aby vše udělali ve správný čas. Vyběhli ven a stanuli před skalním převisem.
"Proč jsme se neobjevili přímo u brány?" zeptala se Hay Lin.
"Něco tomu brání. Stejně tak jsme se nemohli dostat k vejci s pomocí naší budky. To tě nenapadlo?" prohodila River.
"A tebe zase nenapadlo, co by tady mohlo rušit technologii Pánů času?" odpověděla dívka.
Doktorka jen pokrčila rameny a vyšla na cestu. Ušli ale jen pár metrů a už stáli před bránou.
"Tak jedeme!" vykřikla River a všichni tři vyndali klíče. Natáhli se k bráně a vložili je do tří otvorů. Křídla brány se dala do pohybu. Vchod se rozsvítil a bylo vidět zvláštní rudé světlo. Potom se brána zavřela a světlo zmizelo.
"To je všechno?" zeptal se ostražitě Lin.
"Nejspíše ano" odpověděla River a tak se vrátili do TARDIS. Stroj se dal do pohybu a přenesl je zpět do hrozící bitvy. Všichni vystoupili ven a vyšli na hradby.
Vládce krampusů se už blížil. Náhle se ale zapotácel a z jeho očí vyšlehlo rudé světlo, stejné jako bylo v bráně. S tím se zapotácel a padl do prachu. Krampusové kolem něj vydali směsici vyděšených výkřiků. Náhle neměli vedení, které je popohánělo celý jejich krátký život. Začali se rozbíhat do všech stran. Neohlíželi se jeden na druhého, tak skončila bitva o město.
Akihiro rozrazil bránu pevnosti a ukázal na bojiště. "Bitvu jsme vyhráli i když bez boje. Vím dobře, kdo to způsobil a kdo to zachránil," s tím ukázal na svého syna. "Synu připrav se, za tři dny se ženíš."
Hay Lin zavýskla radostí a vyskočila do vzduchu.
"Klid, třeba tou nevěstou nebudeš ty," řekla s úšklebkem River.
"Bude" řekl Akihiro vážně, i když mu cukali koutky úst.
"Budeš tu se mnou?" zeptala se smutně Hay Lin.
River přikývla. "Jen si pro něco doletím a pak už tu budu s tebou." S tím vešla do TARDIS a vzlétla.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama