Hledáme posilu do týmu! Více info ZDE

6 - PŘÍCHOD ZLA

16. října 2016 v 21:00 | Tým Spoilery - Time Lady |  3. série
Rose se otočí na River. "To je Hay Lin?"
"Jak se jí to povedlo?" zašeptá Missy a hledí na ženu v honosných šatech, která by měla být jejich přítelkyní. Hay Lin je uvidí a usměje se na ně, ale ničím jiným nedá najevo, že by je poznávala. Společně s Linem dojdou až k císaři, před ním se ukloní a usednou ke stolu. Okamžitě je obklopí horda vysoce postavených lidí. River tak nemáš šanci, se k ní dostat blíže. Po pár minutách císař pozve tanečnice, které se s vějíři snaží vytvořit něco mezi tancem a divadlem. River sledovala jejich umění, ale za několik minut se otočila a mířila k Akihirovi. Proplétala se mezi návštěvníky, kteří ji vlastně ani nevnímali. Spíše sledovali tanečnice před sebou. River se tak dostala až k císaři, dokonce ani stráže jí nechtěli zabránit.
"Císaři, vy jste věděl, že Hay Lin není jen otrokyně. Proč jste nám tedy vyprávěl tu pohádku?" zeptala se přímo, bez nějakých řečí okolo.
Akihiro si toho také všiml, nejdříve kývl hlavou a nakonec řekl pouze: "Nařknout panovníka ze lži se u nás trestá vězením nebo rovnou popravou. Opomenu ale váš krok vedle, protože je vidět, že jste z daleka a líbíte se mi. Vícekrát vám ale podobné výpady odpouštět nebudu." River se mírně uklonila a čekala na jeho další slova a ta také přišla: "Můj syn mi pouze řekl, že přivede svou budoucí manželku. Stejně jsem to oznámil i strážím a všem okolo. Vůbec nevím, co můj syn zamýšlí, ale s jeho svatbou nesouhlasím."
"Proč ne?" zeptala se okamžitě River a hned toho zalitovala.
"Je to otrokyně, klidně si ji ode mě kupte a odejděte do vaší země. Lin si vezme ženu, která má postavení a ne nějakou vesničanku," odpověděl Akihiro a obrátil pohled k páru, který k němu hned zamířil.
"Ahoj, River," řekl pouze Hay Lin a usmála se, když viděla udivený výraz na Linově tváři.
"Odkud se znáte?" zeptal se okamžitě Lin. Jeho snoubenka se ale jen znovu usmála a neodpověděla.
Mluvit ale začal císař. "Mě by to také zajímalo a také bych chtěl vědět, jak ošálila princovo srdce," řekl Akihiro a hlas mu náhle zněl ostře. River si té změny všimla, ale vypadalo to, že ze všeho ještě vybruslí.
"Můžeme tedy odejít i s naší Hay Lin. Nechceme se plést do vašich věcí," rychle nabídla možnost, která by měla být výhodná pro všechny.
Hay Lin se ale rychle ohradila: "Tak to tedy ne, já se mám vdávat."
"Co Jack? Myslíš i na něj?" zeptala se rychle Rose, která se tu objevila neznámo odkud.
"Co ty a John? Myslíš někdy na Doktora?" vrátila jí to okamžitě Hay Lin.
"To je úplně něco jiného" vyhrkla Rose.
"Proč? Nemůžeš být s Doktorem, tak jsi s Johnem. Já nemohla být s Jackem i když na něj pořád myslím. Tahle planeta ještě nemá takové možnosti jako Gallifrey. Nemohla jsem prostě odletět!" vykřikla Hay Lin, ale to už se k nim otáčela řada hostů.
"Tak dost!" zahřměl Akihiro. "Tu holku si vemte s sebou a okamžitě zmizte!" jeho slova vyvolala dokonalé ticho.
Potom ale promluvil Lin: "Já ji miluji, i když má v jejím srdci místo i někdo jiný. Klidně zabiju draka, abych ji mohl mít po svém boku.".
Akihiro se náhle usmál, i když to vypadalo jako škleb šelmy, která se snaží zabít jehně. "Tak to také můžeš. Na vrcholku největších hor této planety je jeskyně. Najdeš tam draka, který stráží jediné vejce. Musíš to vejce zničit a máš na to pouze jeden pokus. Věštci vyslovili věštbu, která tě zavazuje. Pokud boj prohraješ, tak se z vejce vyklube vládce krampusů a otevře brány pekla. Pokud vyhraješ, můžeš si vzít tu holku."
Lin se uklonil a usmál se. Stál už v bitvách a nezalekne se ani draka. Potom ho ale něco napadlo. "Co kdybych se tomu tvoru nepostavil v boji?"
"Tak by tam čekal klidně dalších tisíc let," odpověděl Akihiro.
Lin vyšel ze sálu, Hay Lin šla za ním. River se rychle podívala na Rose a dala jí klíče od TARDIS. "Poletíte domů a všechno jim řeknete, já půjdu s nimi a pomůžu jim."
Rose se nadechla, aby něco namítla, ale River jí položila prst na pusu, aby ji zastavila. "Nemáme čas, ani my nemáme tolik času, abychom jím mohly plýtvat." S tím se otočila a běžela za Linem a Hay Lin.
**
Lin došel až do svého pokoje a začal se sluhy připravovat zbroj. Hay Lin se mezi tím měla připravit ve své ložnici. Náhle někdo zaklepal na dveře. "Dále!" vyhrkl rychle a ani se neohlížel po neznámém.
"Princi Line, chtěla bych jít s vámi a pomoct tak Hay Lin" řekla River. Sice ho žádala o souhlas, ale půjde s nimi i když souhlasit nebude. Princ ale souhlasil a tak bylo vše domluveno.
**
Hay Lin si oblékla něco mezi zbrojí a růžovými šaty, které se hodily k jejím vlasům. Sama si oděv navrhla a z velké části i vyrobila. Potom vyšla na chodbu a spatřila tam už Lina a River, jak na ni čekají. Společně prošli chodbami paláce a vyšli před hlavní bránu, kde už byli připraveni tři koně. Za nimi stáli ještě dva jezdci, kteří jim měli pomáhat. Celá skupina projela podhradím a projížděla mezi domy vesničanů. Několik jich vyšlo ven sledovalo zvláštní skupinu, ale nikdo je neoslovil. Dostali se tak v poklidu až ke konci vesnice. Cesta potom pokračovala do lesa, který je dovede až k prvním menším kopcům, které potom přerostou v největší pohoří na planetě. River zarputile mlčela, jízda na koni jí nepřinášela žádnou radost. Určitě se z toho nestane její oblíbený dopravní prostředek. Naštěstí cesta ubíhala i tak rychle.
Brzy se dostali až k nějaké vesnici, kterou ale nikdo neznal a ani na mapě nebyla zakreslená. River opatrně projížděla kolem zvláštních domů, které z velké části připomínali ruiny. Udělali ale jen pár kroků, když z jedné chatrče vyběhlo zvláštní stvoření. Připomínalo člověka, až na černou kůži a divoké žluté oči. Stvoření zastavilo přímo u jejího koně a prohlížel si ji.
"Kdo jste?" zeptalo se to stvoření.
"Já se jmenuji Doktorka, hledáme jeskyni, kde je drak," odpoví River a hledí do jeho podivných očí. Stoření jen přikývlo a ukázalo jí na jednu z cest, které se proplétaly mezi chatrčemi. River mu poděkovala a opatrně projížděli dál vesnicí. Brzy nechali chatrče za sebou a nahradili je zvláštní stany z kůží zvířat. Hay Lin si všimla podivného ptáka, který je sledoval až příliš bystře. V jednu chvíli ale vzlétl a dívka si všimla zlatého kroužku na jeho noze. Prostě jen zakroutila hlavou a nechala to být. River si ničeho nevšimla a tak ji neotravovala s něčím takovým. Nakonec se dostali až ke stanu, před kterým je čekala šamanka. Žena s tmavě hnědou kůží a očima, které vypadaly jako kočičí. Zahalená byla do vlčí kožešiny. V ruce držela hůl vyrobenou z kostí.
River sesedla z koně a došla až k ní. Uklonila se a stačila říct jen: "Jsem Doktorka, potřebovali bychom…," ale žena ji přerušila a pokynula jí, aby šli za ní. River jako první vešla do jejího stanu a rozhlédla se po změti kožešin a kostí. Uprostřed stanu bylo ohniště, v této chvíli v něm plál modro zelený oheň.
Šamanka si sedla na zem a natáhla ruce k podivným plamenům. Její hlas se rozezněl s nezvyklou silou, kterou byste od takové stařeny nečekali. "Vaše kroky jsou mi známy, proto nemusíte již dál hovořit. Já jsem byla tou, která pronášela věštbu nad kolébku prince Lina. Předpověděla jsem mu část jeho budoucnosti, ale vy jako cestovatelé prostorem i časem chápete, že něco nesmí být vyřčeno. Cesta za drakem bude složitější, než si myslíte. Temný vládce má mnoho očí a mnoho uší. Musíte kráčet ve stínu hor a nezapomenout na opatrnost. Vyjdete z vesnice vydáte se cestou, která vede proti proudu řeky."
River jí poděkovala a chystala se k odchodu, když jí šamanka chytila za ruku a pronesla slova:

Tik Tak, běží čas
Tik Tak, ty zemřeš zas
Tik Tak, až zazní gong
Tik Tak, zemře River Song

Doktorka se vytrhla z jejího sevření a vyběhla ven. Nechtěla se zabývat slovy, která už ale někde slyšela nebo viděla. Místo toho došla k Linovi a Hay Lin a přetlumočila jim slova věštkyně.
Chystali se k odjezdu, když stařena opět vyšla ven. "Vaše přítelkyně vyběhla ven příliš brzy, chtěla jsem vám ještě něco dát," řekla vědma a natáhla k nim ruku. Držela v ní zlatý klíč. Hay Lin si ho vzala a poděkovala. Stařena ukázal na nebe. "Blíží se noc, tak by bylo lepší, kdybste zůstali zde. Po západu slunce prochází lesem stíny." Všichni tedy souhlasili s její nabídkou. Věštkyně jim ukázala cestu k chatrči, kde budou moci přespat. River, Hay Lin, Lin a jejich dva tiší společníci se tak dostali až místu, kde stráví noc. Doktorka jako první vešla do budovy, kterou tvořila pouze jedna místnost. Bohužel tu ale byly jen čtyři postele. Okamžitě se strhla hádka mezi vojáky, kdo z nich bude spát na zemi. Nakonec Lin rozhodl za ně. Všichni si tak lehli do postelí a čekali na spánek.
Náhle je ale přerušil nějaký hluk. River jako první vyšla ven a spatřila nějaké rudé světlo. Stačilo jen pár minut, než si mohla být jistá, že jde o plameny. Někdo musel na vesnici zaútočit. Chtěla běžet dál, ale to už vyběhla i Hay Lin. "Co se děje?" zeptala se vyděšeně. "Někdo na vesnici útočí, ale nevím kdo." Náhle Hay Lin zahlédla bledou postavu, která se mihla mezi domy. Chtěla to River říct, ale hned jak se otočila, tak zapoměla, co vlastně chtěla udělat.
River se na ni podívala, ale když poznala, že jí nic neřekne, tak se otočila zpátky ke směru ze kterého šlehaly plameny. Náhle uviděla možného původce. Velkou bledou postavu, která se blížila přímo k nim. River pohlédla do jeho černých očí a poznala, že jde o zpovědníka Ticha. Rychle vytáhla pistoli a vystřelila. Zpovědník se zakymácel spadl do prachu.
"Co to bylo?" zeptal se Lin a tasil meč.
"Na to teď nemáme čas, ale musíme se probít ven," vykřikla River a vystřelila na dalšího zpovědníka.
Z jednoho domu vyběhla skupinka skřetů vedená šamankou. Ta doběhla až k River a udýchaným hlasem řekla pouze: "Tito bojovníci vám pomohou, abyste se dostali ven. Potom vám budou pomáhat při nalezení draka a při boji s pánem zla."
River přikývla a v tu chvíli šamanku zabil zpovědník, který se objevil přímo za ní. Nikdo nevěděl, jak se tam vlastně dostal. Za pár vteřin ho ale Lin probodl mečem. Skřeti kolem nich tasili zbraně a připravili se k útoku. Přitom ale hleděli na River a čekali na její rozkazy. Ta zakřičela jen: "Ústup!" a rozběhla se ven. Cestou zabili další dva zpovědníky. Za pár minut se ale dostali mezi stromy a zmizeli mezi nimi. Teď jim zbývalo jen jediné, najít jeskyni draka.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama