Hledáme posilu do týmu! Více info ZDE

4. KLONY A DALEKOVÉ

25. září 2016 v 11:00 | Tým Spoilery - Time Lady |  3. série
Červená budka přistává na planině zarostlé trávou. Ze zvláštního stroje vycházejí tři lidé, River Song, Jenny a Jack. Doktorka projde po písčité cestě zastaví se před branou komplexu, který připomíná něco mezi městem a pevností. Doktor tady kdysi byl, spolu s Jenny a svou tehdejší společnicí. River chtěla toto setkání připomenout a získat klonovací stroj Hathů. Ten název ale nebyl úplně přesný. Stroj nevytvářel kopie ale něco jako dítě jednoho rodiče. Tímto způsobem se zrodila Jenny. Hathové potřebovali vojáky a tak chytili Doktora a použili ho jako zdroj DNA. Ani netušili, že tak možná zachránili Pány času. Ten jejich pokus se dostal až do deníků River a Doktora.
Obě ženy došly až k bráně, která se před nimi otevřela. Vstříc jim vyšli dva vojáci, lidského vzhledu.
"Co tu chcete?"
"Zdravím, chtěla bych mluvit s vaším vůdcem. Přicházím od Doktora," řekla rychle River. Sice to nebyla tak úplně pravda, ale to nemůžou zjistit. Voják ale i tak vrhl po ženách nedůvěřivý pohled. Nakonec se do hovoru vložila Jenny. "Mě přeci znáte, půjčovali jste mi loď, abych mohla odletět. Jsou to teprve dva dny."
Tohle sice byla pravda, ale jen z části. River a Jenny se vrátili v čase, ale to je také celkem zbytečná informace, o kterou se nemusí dělit. Voják ale přikývl a pustil je dovnitř. Ještě stačil utrousit poznámku: "Ta loď zase nebyla tak úplně půjčka".
Jack se jen ušklíbl a dostal za to od Jenny pohled, který by byl schopný založit lesní požár. Prošli chodbami, které už rozhodně nevypadaly pustě. Ženy prošly až do velké haly, kde u železných stolů sedělo nespočet vojáků. Muž je bez zaváhání vedl dál, až se zastavili před jedním starším mužem. Jenny ho okamžitě poznala a pozdravila se s ním. Muž se podíval na River.
"Jsem Alandor, vůdce našeho nově vznikajícho společenství. Doktor nás vyvedl z velkého omylu a tak jsme mu vděční. Co byste od nás ale potřebovali? Stále toho moc nemáme."
River přešla rovnou k věci. "Potřebovali bychom od vás klonovací stroj." Alandor po ní vrhl nechápavý pohled a tak to River doplnila: "Ten stroj, kterým jste stvořili Jenny."
Muž pochopil, ale ihned zavrtěl hlavou. "Ten vám dát nemůžeme, i my jsme už upustili od jeho používání. Doktor nás zachránil před úplný koncem, ten jsme si ale přivodili právě tímto strojem."
River ale na takové jednání byla připravená. "Doktorův národ je na pokraji vyhynutí a ten stroj by nás dokázal zachránit. Nechceme rozpoutat válku."
Muž ale svůj názor nezměnil. Obě ženy a Jack tedy odešli z místnosti, ale neměli v úmyslu se vzdávat. Ten stroj musí dostat nebo jejich národ skončí dříve, než pořádně začal. Vojáci je dovedli do jejich pokojů a odešli ven. River okamžitě sáhla do kapsy a vyndala dva manipulátory časového víru. Mohli jste s nimi cestovat časem i prostorem. Sice tímto kouskem riskovali válku s Hathy, ale přežití Nové Gallifrey bylo důležitější. Jenny zmáčkla jediné tlačítko a obě zmizely. Jack zůstal na místě, aby odlákal zvědavce, Za několik vteřin se objevili v postranní uličce. Pohlédli za roh a viděli dva strážce, kteří strážili jejich pokoj. River se místo toho vydala opačným směrem. Jenny zastavila před předmětem na zdi, který připomínal časem osleplé zrcadlo. Položila na něj ruku a ukázal se plán celého města. Obě ženy se naučily cestu ke strojům, která naštěstí nebude tak dlouhá, jak se obávaly. Rychle naslouchaly ale nic neslyšely, opravdu tu byly samy. Rozeběhly se dál a hledaly stroje nebo vojáky. Opravdu bylo divné, že tu nikoho nenašly.
Najednou se celé město otřese. Obě ženy tomu ale nevěnují moc pozornosti a běží dál. Za pár minut následuje další otřes, to už se ale zastaví na místě.
"Co to bylo?" zeptá se Jenny.
"To vypadá jako by někdo na město zaútočil," řekne River.
Jenny ale nechce nechat Hathy samotné. "Mohli bychom jim pomoct."
River ale zakroutí hlavou. "Musíme najít ten stroj a zmizet."
Jenny si ale všimne, že o tom, co říká, není úplně přesvědčená. Zmáčkne proto tlačítko na manipulátoru a obě zmizí. Znovu se objeví jen několik metrů před bránou. Ta je ale vyražená a celá chodba je plná prachu. River se rozhlíží a hledá kohokoliv živého, když se od brány ozve robotický hlas. "VYHLADIT! VYHLADIT" VYHLADIT".
River se otočí a vidí Daleka, který se k nim pomalu blíží. Šedý, malému tanku podobný tvor se chystá vystřelit, když se obě ženy rozběhnou chodbou, co nejdál od něj. Zapomínají na plány budovy i na svůj úkol. Musí rychle najít vojáky a zjistit, co se tu děje. Je jasné, že na město útočí Dalekové ale proč? Obě ženy se rozeběhnou dál od blížících se Daleků. Musí získat čas vymyslet nějaký plán.
"Co tu vlastně ty popelnice chtějí?" vykřikla Hay Lin.
"Napadá mě jen jedna věc. Chtějí klonovací stroj Hathů," odpověděla River a rychle se podívala za roh chodby. Nic tam nebylo a tak mohli pokračovta dál.
Dalekové se zatím dostali jen k bráně a nejbliším chodbám. Mezitím se jim do cesty postavili Hathové. River zavřela mohutné dveře a uzamkla je s pomocí sonického šroubováku. Hay Lin se zvědavě podívala na malou ale vysoce užitěčnou věc.
"Dá se vyrobit i něco jiného s podobnými vlastnostmi?" zeptala se zvědavě?
"Co bys chtěla?" zeptala se River. Hay Lin se zamyslela a tak jí River napověděla: "Třeba brýle nebo lopatku?"
Hay Lin se zasmála: "Kdo by vyráběl sonickou lopatku? To by musel být nějaký šílený vědec."
"Já ji měla," odpověděla River a smích rázem ustal. Místo něj ale chodbu naplnil křik.
Obě opatrně vyhlédly ven a viděly Daleky, jak se blíží přímo k jejich úkrytu. Obě vyběhly ven a klestily si cestu bojištěm. Dalekové nějak museli najít cestu do hlavních obytných prostor.
Hay Lin se najednou zastavila. "Vím jak je porazit."
"Jak?" zeptala se její společnice a rychla vystřelila na nejblišího nepřítele.
Hay Lin se na vteřinu zamyslela a nakonec opatrně navrhla: "Chtěli jsme stroj Hathů, abychom vytvořily více Pánů Času. Proč je tedy nevytvoříme hned?"
River se nebezpečně usmála a řekla jen: "To ale musíme běžet hodně rychle." Chytila Hay Lin za ruku a obě se daly do běhu.
Dalekové mezi tím bojovali s Hathy. Vojáci se stále klonovali, ale jejich nepřítel se i tak blížil k vítězství a co bylo horší, blížili se i ke klonovacím strojům. River otevřela mohutné dveře a vešla do velkého sálu, kde stáli vojáci. Někteří muži měli pravici strčenou do zvláštních přístrojů. Všude se valila oblaka páry a z nich vystupovali bojovníci.
"Co tu chcete?!" vyštěkl jeden z dozorců.
"Můžeme vám pomoci, ale musíte nás nechat, abychom se naklonovali."
Muž zakroutil hlavou. "Ten stroj neklonuje, ale vytváří dítě jednoho rodiče."
"To je nám jedno, musíme ho prostě použít," vyhrkla Hay Lin.
Muž ale znovu zavrtěl hlavou "Máme tady cvičené vojáky a jejich potomci zdědí všechny jejich válečné znalosti. Co můžete nabídnout vy? Kurz malování na nehty?"
River zavřela oči a napočítala do deseti. Na klidu jí to ale nepřidalo, proto její odpověd zněla naštvaně. "Jsem Paní času, můžu jim předat znalosti, které nemá nikdo z vás".
Muž přikývl a dva vojáky odvelel k bojišti. River i Hay Lin přistoupili ke strojům a natáhly ruce. River pomalu vložila ruku dovnitř a čekala. Přístroj se jí přisál na kůži a za pár vteřin z páry vystoupila ženská postava. Uchopila zbraně, které kolem nich projížděly na pásu a vyšla z místnosti. Hned na to vystoupila další postava, ale tentokrát mužská. Zástup vojáků se dal do pohybu. River měla možnost vše sledovat na monitorech, které byly kolem nich. Dalekové kolem sebe stříleli a ve zběsilém tanci se blížili k vítězství. Náhle trefili i jednu ženu, ta spadla na zem. Za několik vteřin ji ale obestřelo zlaté světlo. Místo černovlasé ženy tu náhle stála dívka s tmavou pletí a světlými vlasy. Bojovnice vstala a rychle zabila Daleka, který ji předtím zabil.
Na bojiště náhle vjel napůl bojovník, z poloviny muž a z té druhé Dalek. Dolní polovina těla vězela v černém kovu. River ale viděla i lidskou tvář s černým knírkem pod vrásčitým nosem. Adolf Hitler projížděl mezi svými vojáky a uděloval jim rozkazy. Velitel Hathů si stoupl za River a prohlížel si nového nepřítele. "To je Adolf Hitler, syn Davrose."
River jen přikývla. Náhle zahlédla opravdu zvláštní postavu. Žena s rudými vlasy a modrou kůží měla v rukou hned dvě pistole a běžela zástupem nepřátel. Náhle Doktorka ale zahlédne něco ještě horšího. Jack a vedle něj běží růžovlasá dívka, Hay Lin. "Musíme okamžitě dostat do bezpečí tu dívku a toho muže," řekne jednomu z vojáků, ten ale zakroutí hlavou.
"Všude tam zuří bitva, nemůžeme je teď zachránit." Jenny se po něm také otočí a rychle zkřiví obličej, když jí stroj vezme další vzorek DNA. "Ti lidé jsou naši přátelé a jsou pro budoucnost hodně důležití."
"Pro čí budoucnost?" zeptá se voják.
"Pro tvou, jestli je nezachráníme, tak ti utrhnu hlavu" završí naštvaně River.
"Je nás celá armáda, vy jste tu jen dvě," řekne pobaveně voják.
"To nejsou, zapomínáte na nás," řekne jedna dívka, která je skoro stejná jako Jenny.
"Půjdeme ven!" zakřičí voják a pět mužů vyběhne s ním. River a Jenny opustí přístroje na klonování a vyběhnou s nimi. Boj se rozhořel naplno a obě ženy musí uhýbat troskám anebo zbloudilým střelám. Dalekové sice ustupují ale stále jich tu jsou stovky. River se otočí na jednu ženu a řekne jí, aby ji zastoupila při výrobě dalších vojáků. Náhle zahlédne Hay Lin. Je velmi blízko u Adolfa Hitlera. Najednou vzduchem prolétne střela a zasáhne dívku do břicha. River musí jen hledět na to, jak padá na zem. Slyší křik Jacka, který srazí jednoho z Daleků na zem a vytáhne pistoli.
Potom výhled River zakryje masa bojujících. Trvá několik minut, než znovu zahlédne Jacka, v tu chvíli ale už je boj skončený, vyhráli. River prochází kolem zabitých, ale její pohled zabloudí i k nové generaci Pánů času, nakonec tedy opravdu vyhráli. "Proč jsi jí sem volal?" zeptá se Doktorka Jacka, hned jak k němu dojde.
Muž vypadá opravdu zlomeně. "Oni ji odnesli," řekne jen tiše.
"K čemu by jim bylo její tělo?" zeptá se překvapeně Jenny. "Byla přeci mrtvá," ještě dořekne, když jí nikdo neodpovídá.
Nakonec ale Jack řekne pouze: "Nebyla, byla jen zraněná". River se otočí k Alandorovi, teď musí jednat rychle, aby napravili škody. "Dostaneme tedy jeden z těch vašich přístrojů."
Muž rychle přikývne "Jen jeden, jako poděkování."
Doktorka poděkuje a otočí se k Jackovi: "Vyložíme ten stroj na Nové Gallifrey a vyrazíme."
"Ale kam?" zeptá se Jack.
"Přece zachránit Hay Lin," řekne River Song.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 ┼Lady de Vampire Victoria┼ ┼Lady de Vampire Victoria┼ | Web | 25. září 2016 v 11:12 | Reagovat

Pěkný blog

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama