Hledáme posilu do týmu! Více info ZDE

3. MUMIE

18. září 2016 v 11:00 | Tým Spoilery - Time Lady |  3. série

Rychlé kroky se rozezněly chodbami nového domova Pánů času. Jenny potřebovala najít River a říci jí o to, že viděla Rani. Už několik dní ji hledaly, ale žena jim stále unikala ve spletitém labyrintu Atlantidy. Prudce zahnula za roh a narazila do něčeho vysokého. "SAKRA!" vyhrkla dívka a pohlédla na druhou osobu, do které narazila, a strnula děsem. Rozhodně nešlo o žádného z obyvatel Atlantidy. Tvor měl celé tělo zahalené obvazy a na obličeji plynovou masku.
Jenny se rychle odtáhla dál a řekla s nervozním úsměvem: "Nejsem tvá máma, musíš hledat dál." Tvor se ale začal pomalu šourat přímo k ní a jejích slov si nevšímal. Jenny rychle vstala a rozeběhla se do jedné z chodeb. "Sakra, proč naši nepřátelé nemají smysl pro humor." U dveří zmáčkla tlačítko a vchod se s tichým klapnutím uzavřel. Dívka natáhla ruku a až v tu chvíli si všimla krvácející rány. Prošla do jednoho z pokojů a zaklepala. Otevřela jí Hay Lin, jedna ze společnic River Song. "Mohla bys mě ošetřit a zavolat River? Potkala jsem v chodbě nějakou mumii, asi dárek od Rani."
Hay Lin přikývla a zmáčkla tlačítko poplachu. Známka toho, že se tu pohybuje něco zlého. Jenny natáhla ruku a připravila se na ošetření. Druhá dívka se zamračila na její zranění. "Nemocní mě děsí. Proč jsi přišla za mnou?"
Jenny na ni vykulila oči. "Říkalas mi, že máš zdravotnický kurz."
"Něco jsem dělat musela, potom už zbýval jen kurz o islámu." Znovu se zamračila na krvácející ránu a začal ji čistit. Zrovna dávala na ránu obvaz, když bez zaklepání vešla River Song.
"Myslela jsem, že jste v nebezpečí," řekla hned.
Jenny jí vyprávěla o mumii, ale River jí sdělila, že už o ní ví. Přesvědčila se, že je vše v pořádku a odešla.

**

Missy procházela ulicemi Londýna. Chvílemi hleděla do malé věci podobné mobilu, ale rychle se znovu zadívala na restauraci před sebou. Někde tady měla být TARDIS. Missy chtěla najít Doktora a navzdory příkazům ho přivést na Atlantidu, potřebovaly jeho pomoc.
Missy vkročila do budovy a rozhlédla se. Odpudivé retro, které vysloveně nesnášela. Jak se tohle mohlo lidem někdy líbit. Rychle prošla k baru a zastavila prvního člověka, který vypadal, že by tu mohl teoreticky pracovat. "Kde najdu majitele nebo někoho na tak intelektuální úrovní, aby se mnou mohl mluvit?"
Chlapec popadl pití, jako by to byl záchraný kruh a on topící se plavec a řekl jen: "Já tu nepracuji, ale tamta dívka by mohla něco vědět." Missy prošla kolem něj a zahlédla mladou dívku s hnědými vlasy.
"Dobrý den, můžu vám nějak pomoci?" zeptala se dívka.
Missy se pokusila o úsměv. "Ahoj, my se přeci už známe." Dívka se zatvářila udiveně a zjevně ženu nepoznávala. Missy netrpělivě odfrkla: "No tak, Ashildr, to jsem já, úžasná, talentovaná a krásná Missy."
Ashildr se trochu rozjasnil obličej, ale řekla jen: "Stále jsem jen člověk a má pamět mě někdy zklame. Má Doktor nějaké problémy?"
Missy si sedla na malou stoličku a zamračila se. "Na něj si ale pamatuješ, to mám tedy radost," řekla i když její hlas svědčil o opaku. Ashildr neřekla nic a tak žena mluvila dál. "Myslela jsem, že Doktora najdu tady. Objevila jsem tu TARDIS."
Ashildr se usmála a řekla: "Jsi v ní, Clara a já máme na starost svůj vlastní stroj času. Máme tedy letět s tebou my dvě?"
Missy zavrtěla hlavou. "To by nebylo úplně dobré, ale dejte mu tohle, až se potkáte," řekla a vyndala ze záhybu černých čatů nějaký předmět, který vypadal jako starodávné hodinky. Na jedné straně byla věc plná vyrytých symbolů připomínající písmo Gallifrey. Potom vstala a odešla ven. Pohlédla na šedivý chodník pod sebou a zmáčkla něco na svém zápěstí. Okamžitě zmizela a nechala za sebou jen trojici udivených dívek v černém oblečení a s velmi silným líčením.
**
River stála s Rose v hlavní místnosti a společně hleděli na řadu obrazovek, na kterých běžela změť obrazů a čísel. "Máme to!" vyštěkla najednou River, až sebou Rose polekaně trhla. River prošla kolem ní a otevřela dveře. "Musíme jít, už víme, kde je Rani." Rose prošla kolem ní, ale starší žena rychle převzala velení a vedla ji chodbami.
Rani už několik dní byla v Atlantidě a nikdo nevěděl, co všechno už stihla napáchat. Jednou věcí bylo oživení zvláštného tvora, který ale nebyl příliš nebezpečný. Spíše šlo jen o odvedení pozornosti, ale nikdo nevěděl od čeho. Co vlastně Rani chtěla udělat?
River a Rose zabočily za roh, když se před nimi objevila stěna z bílé lepkavé hmoty. River prošla až k zábraně a opatrně na ni položila ruku. Slizká stěna ale nejevila známky ničeho nebezpečného. "Už jsme zjistili část toho, co tu Rani chtěla udělat. Zdá se, že už s tím začala."
Rose ale zavrtěla hlavou: "Je to jen další vtípek."
River obešla zábranu a otevřela další dveře. "Stejně se můžeme dostat dál i bez toho, že bychom tohle musely zničit." Společně šly dál a River rychle hledala další cesty na malé věci, která byla podobná mobilu. Náhle Rose zakopla a narazila přímo do ní. Stroj spadl na zem a rozlétl se na kusy. "Co děláš?" vyštěkla River. "Dávej přece pozor."
Rose se zatvářila zdrceně, ale to ničemu nepomohlo. River se pokusila o povzbudivý úsměv, ale spíše vypadal, jako by měla zácpu. Místo toho tedy raději vyrazila dál, její společnice byla hned za ní. Došly až do rozlehlého sálu a konečně poznaly, co tu Rani chtěla udělat. Celý sál byl plný nějakých vajec, rudých jako krev.
"Co to má být?" zeptala se Rose.
"To nevím, ale těch vajec jsou tu stovky," odpověděla River.
"Už jste našli moje nové děti," ozval se hlas za jejich zády. River se otočila a spatřila Rani. Přímo za ženou s hnědými vlasy se objevila další bílá stěna a uzavřela je tak uvnitř sálu.

**
Missy se rozhlédla po velmi osvětlené uličce. Něco se tu snad slavilo? Mohl se jí manipulátor časového víru poškodit a hodit do nějaké podivné alternativní reality? Nakonec se její oči zastaví u nápisu "GAY-CLUB", takže ne, je tu správně. S nic neříkajícím výrazem otevře vchodové dveře a elegantním pohybem se vyhne chlapci, který prolétne kolem ní a dopadne na zem s elegancí kobylince. Missy ho nechá ležet na zemi a vejde do sálu, kde je ještě více barevných světel, než venku. Jak ho má tady najít? Projde kolem proskleného barového pultu a zahlédne vysokého černovlasého muže, jak líbá chlapce se světlými vlasy. Missy zvedne fotku, na které je Tasha Lem a Jack Harkness. Ten muž by mohl být on. Rychle k nim dojde. "Je tady někde Jack Harkness?" zeptá se.
"Tady jsem!" ozve se výkřik odněkud ze změti rukou a nohou. Potom se černovlasý muž odtrhne od své zábavy, která se potom s potácením odebere k baru a usměje se na Missy. "Vy jste od Doktora?" zeptá se hned.
"To jsi poznal jak?" zeptá se Missy.
Jack se usměje a řekne jen: "Vypadáš na to." Chvilku si ji prohlíží a pak se zeptá: "Má Doktor nějaké problémy?"
"Atlantida potřebuje pomoct, až se ti podaří opustit tohle vysoce kultivované místo, stačí použít tohle…," s tím podá Jackovi zařízení na navigaci, stejné jako nechala u Clary a Ashildr. Potom rychle zmáčkne něco na svém zápěstí a zmizí. Tady si toho stejně nikdo nevšimne.

**

River se znovu podívala na vejce. "To už jsi Rani taková slepice, že snášíš vejce?"
Žena se rozesmála. "Ani pár minut před svou smrtí neztrácíš svůj ubohý smysl pro humor?"
"Co chceš abychom tu dělaly my dvě?" zeptala se River.
Rani se po tváři rozlil děsivý úsměv. "Tady Zoe bude děti hlídat, ale ty se hodíš jen jako krmení pro nové zygony."
River celé divadlo chápala ještě méně, než na začátku. "Zoe je kdo?" zeptala se a pohledem sledovala Rani i Rose.
"To budu já, paní doktorová," řekla Rose a udělala krok dopředu. Během několik vteřin se její tělo změnilo. Její kůže nabrala rudou barvu a celé její tělo se zvětšilo. Oblečení zmizelo a nahradila ho zbroj. Přímo před River se tak zjevil zygon, ve své přirozené podobě. Žena okamžitě zvedla zbraň, ale věděla, že je to k ničemu.

**
Hay Lin procházela chodbami. S pohledem upřeným na detektor pohybu hledala mumiii, která tu někde obcházela. "Pojd ke mě mumie, hned tě vrátím zpátky odkud jsi přišla," pronesla tiše. Ne že by čekala odpověď, ale potřebovala nějak narušit hrobové ticho, které kolem ní zavládlo. Najednou zaslechla tiché kroky. Otočila se po jejich směru a viděla něco vysokého a svalnatého, co se pohybovalo v jedné temné chodbě. Pomalu nabila pistoli a čekala. Její soupěř se pomalu zastavil a hleděl na ní. Hay Lin nerozeznala nic z jeho podoby, ale nemohla čekat dál. Ruce se jí nervozně třásly, když se mumie ozvala.
"Tak zastřelíš mě nebo ne," ozval se John a Hay Lin pistoli zase rychle ukryla.
"To jsou vtipy! Vážně jsem ti mohla něco udělat," vyštěkla dívka.
John se hlasitě rozesmál: "Samozřejmě, má milá. Mohl jsem se učekat k smrti. Být to opravdu nějaký protivník, tak jsi už dávno mrtvá." Najednou ji prudce popadl za ramena a strhl na zem. Něco bílého a dlouhého prolétlo přímo nad její hlavou. Potom John vystřelil a na zem dopadlo tělo mumie, už bez života. Hay Lin se dívala, jak se jejich soupěř svíjí na zemi a v posledních křečích ryje dlouhými drápy do podlahy chodby. Hay Lin poznala, že jde o nějaká slova. Opatrně se sehla k umírajícímu stvoření a četla:

Tik Tak, běží čas
Tik Tak, ty zemřeš zas
Tik Tak, až zazní gong
Tik Tak, zemře River Song

"Uvidíme se brzy"

"Co to má znamenat?" zeptala se Hay Lin Johna. Ten ale jen pokrčí rameny.

**

"Co jste udělali s Rose?"zeptala se River Song. Rani ukázala rukou na jednu z bílých zábran a River tam zahlédla obrysy lidské postavy. Zoe náhle zakřičela a všechna vejce se dala do pohybu.
"Už se budí, tak si to tady užijte," řekla Rani a prošla slizkou stěnou, jako by byla duch.
River rychle vystřelila na Zoe a zasáhla ji do hlavy. Na stěnu se roztříkla tmavá krev a zygon padl na zem. River rychle doběhla k pravé Rose a roztrhala její pouta. Dívka padla na zem, její bledá kůže ženu vyděsila. Rose vypadala, že je skoro mrtvá. "Potřebujeem doktora!" zakřičela River a doufala, že ji někdo zaslechne a probije si cestu dovnitř.
"Volal mě někdo?" ozvalo se přímo za jejími zády. River se otočila a spatřila modrou TARDIS. Jejími otevřenými dveřmi na ni hleděl starší černovlasý muž. Když ji poznal, po tváři mu přelétl nervozní úsměv. "River Song?"
River přikývla a vstala, aby viděl i polomrtvou dívku u jejích nohou. Doktor rychle vyběhl ven a zvedl ji do náruče. Společně vešli do TARDIS a položili ji na zem. Doktor poté nastartoval a dostal se do časového víru.
"Mohl by mi někdo vysvětlit, co se to tady děje?" zeptal se a otočil se na River.
Ta ale náhle něvěděla, co říct. Doktor několik vteřin počkal a tak řekla: "Kolikátá si regenerace?"
Doktor se rychle otočil a odněkud vytáhl deník, který musel mít minimálně tisíc stránek. "Jsem čtyřicátá sedmá regenerace," řekl a položil deník na ovládací konzoli.
River popadla deník, který byl nyní formátu A4 a potěžkala ho. "Proč se pro mě nemohla ani jedna regenerace vrátit? Proč jsem měla zůstat v knihovně? Jak se ti podařilo tolik regenerací? Když regenerační proces je omezený."
Muž na ni vrhl zářivý úsměv a řekl jen: "Spoilery."
"Tak lehce se z toho nevykroutíš," vyštěkla River a dál ho poutala pohledem schopným založit požár.
"Na některé otázky není lehké odpovědět," řekl Doktor a úsměv mu zmizel z tváře až příliš rychle. River toho nechala a sklonila se k Rose. Její kůže už nebyla tak bledá a i dech se vracel do normálu.
TARDIS se dostala znovu na oblohu nad Atlantidou. Přistála u otevřené brány, to už se ale Rose probudila a tak se všichni mohli vrátit na místo činu. TARDIS pomalu přistála u brány a všichni vystoupili ven.
Rose sotva dala první nohu na podlahu chodby, když se ozvalo hlasité: "Růce vzhůru nebo budu střílet!" Dívka rychle poslechla a čekala. Potom ze stínů vyšel muž, kterého by tady rozhodně nečekala.
"Jacku!" vyhrkne a rychle muže obejme. "Kde ses tu vzal?"
"Přišla ke mě jedna vaše známá a dala mi pozvánku. Neřekla mi ale, o co jde."
Během konce cesty k vejcím se k nim přidali i Hay Lin se zbytkem obyvatel města. Jen Missy nebyla nikde vidět. Hay Lin pozvedla zbraň, která připomínala menší dělo a vystřelila. Střela se zaduněním narazila do bílé stěny a rozmetala ji na kusy. Ven se vyhrnul zástup malých zygonů. Útočili jen drápy, které byli až příliš krátké. Jack pozvedl něco podobného, jako měla Hay Lin a začal střílet.
Netrvalo dlouho a zástupy nepřátel začaly mizet. Jeden zygon se ale odhodlal a s velkou dávkou štěstí se dostal až k růžovlasé dívce. Jack rychle vytasil nůž a hodil ho po malém bojovníkovi. Potom se rychle usmál na Hay Lin a věnoval se dál střelbě na zbytek zygonů.
River a Doktor jako první vešli zpět do sálu. "Rani nám zase utekla," řekla River a sledovala sál plný lepkavého slizu.
"Tak to bych neřekla," ozvala se za nimi Missy. Vedle ní stáli kyberlidé a drželi zmítající se Rani.
River se rozesmála radostí. "Tohle bychom tedy mohli uzavřít." Potom se otočila zpět k Doktorovi "Zůstaneš tu s námi?"
Muž se usmál a dal jí rychlý polibek. "Jeden psychopat je na jednu TARDIS až moc. Něco podobného jsi mi kdysi řekla". Potom dodal jen: "Brzy se zase uvidíme," a šel ke dveřím TARDIS. Tam se ale ještě otočil a smutným tichým hlasem ještě dodal: "Chtěl jsem se pro tebe vrátit, ale ty už Jsi tam nebyla." Ozvalo se známé pískání a stroj zmizel.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama