Hledáme posilu do týmu! Více info ZDE

2. NECHNĚNÝ NÁVRAT

11. září 2016 v 11:00 | Tým Spoilery - Time Lady |  3. série
River Song se prudce otočí a zahlédne ženu s hnědými vlasy, kterou v tuto chvíli ale opravdu nechtěla vidět. "Rani, jak ses dostala od šediváků?"
Žena se zasměje. "Už by sis mohla všimnout, že mě žádné vězení na dlouho nezastaví."
River pomalu přesouvá pravou ruku k pistoli. Bude muset střílet hodně rychle a hodně dllouho, aby tu bestii před sebou opravdu zabila. Nejdříve ji ale musí rozptýlit. "Co ode mě tedy chceš? Návštěva z ryzího přátelství to asi nebude."
Rani se usměje. "Proč myslíš? Doktor už má Missy nebo bych měla říct Vládce. Ten chlap umí překvapit, vždy měl svůj styl. Já bych tedy mohla pronásledovat tebe, pokud jednoho dne nezregeneruju do chlapa, to bych opravdu nerada."
"Můžu tě zastřelit dřív, než se to stane," řekne River a rukou se opět dostane blíže ke zbrani. Rani jí ale nevěnuje moc pozornosti a dokonce se k ní otočí zády. River toho využije, rychle vytrhne zbraň z opasku a vystřelí. Kulka se zastaví někde u krku ženy a dopadne neškodně na zem.
Rani vydá zvuk, který matně připomíná zlomyslný smích. "Ty mě podceňuješ, s tím musíme něco udělat. Ty sis ale opravdu nemyslela, že na mě stačí obyčejná pistole, že ne?"
River zůstane stát v klidu na místě. "Chvilku jsem v to doufala ale vymyslím si jiný způsob. Opravdu tě nechci za společnici." V tu chvíli TARDIS přistane na místě. Rani odněkud vyčaruje vlastní zbraň, která je mnohem větší, než pistole River Song.
"Léčíš si s tím komplex méněcenosti nebo to opravdu dobře střílí?" zeptá se River. Rani to opět nechá bez odpovědi a přiloží hlaveň k ženiným zádům. Společně vyjdou ven a zahlédnou užaslé výrazy kolem stojících tvorů.
"Co to má znamenat?" ozve se nejbližší z nich.
Rani překvapeně otevře ústa a několik vteřin vypadá opravdu hloupě, než najde ztracený dar řeči. "To si děláš srandu, žes mě dovedla zpět k šedivákům? Já myslela, že letíš za Doktorem."
River se zasměje a srazí její pravou ruku stranou. "Říkala jsem snad něco takového?"
Rani se rozběhne k otevřené bráně, když ji zasáhne několik výstřelů naráz a ona spadne na zem. Několik šediváků ji popadne a odnášejí ji do změti uliček. Kapitán ale zůstane stát u River. "Můžeme vám ještě nějak pomoci?"
River odvrátí pohled od toho zajímavého divadla. "To určitě můžete. Letěla jsem za vámi s žádostí o pomoc. Objevili jsme Atlnatidu a chtěli jsme z ní udělat nové sídlo našeho lidu, ale je tam příliš mnoho nepřátel a moje dvě společnice tam uvízly."
Šedivák jí slíbí jen jediné, jejich královna se tím bude ihned zabývat. S tím ji nechá stát na místě.
**
Missy proběhne změtí chodeb a zastaví se u větší skupiny nepřátel. Za nimi slyší výstřely a volání o pomoc. Rychle zvedne pravou ruku a z té vystřelí paprsek rudého světla. To opakuje třikrát, než se horda černých postav rozběhne proti ní. Znovu se dá do běhu i když netuší kam. Věznice je už plná. Ještě je tu ale jedna možnost. Rychle se rozeběhne k východu. Už jí téměř dochzejí síly, což samozřejmě nikdy nepřizná nahlas, když doběhne do cíle. Rychle zmáčkne tlačítko na zápěstí a zmizí. Ocitne se vedle Hay Lin, popadne ji za ruku a znovu zmizí. Tentokrát se objeví u ovládání města. Missy na nic nečeká a rychle zmáčkne několik tlačítek. Celé město se otřese a naplní se podivným hučením.
"Co děláš?" vyštěkne Hay Lin.
"Právě jsem otevřela bránu města a plním chodby vodou, s trochou štěstí se ty potvory utopí."
"To se ale utopíme i my," řekne Hay Lin.
"Zastavím to včas, chci jen, aby to zabilo nepřátele u brány," odpoví Missy. Najednou se dá ale do pohybu celé město. Tentorkát se i Missy zatváří překvapeně.
"Co se to děje?" zeptá se Hay Lin.
"To nejhorší, co se mohlo stát, město se vynořuje na povrch," řekne Missy. Pomalu projdou chodbou a zastaví se v místě, kde byla část knih. Velké okno sem pouští čím dál více světla, jak se vodní hladina pohybuje blíže k podlaze sálu. Zanedlouho už je vidět vodní hladina, která se táhne několik mil, až končí u obzoru, kde je nějaká pevnina.
Hay Lin zírá ven, ale rychle se zeptá: "Opravdu si myslíš, že to všechny nepřátele zabilo?"
"Tak to rozhodně ne," řekne Missy. Její pohled se rychle přesune ke dveřím, kde stojí tři temné postavy. Sice vypadají jakoby prošli pračkou, ale jsou až moc živé.
**
River čeká několik hodin, než ticho protrhne ženský hlas: "River, jsem tak ráda, že tě zase vidím."
River se rychle otočí a vidí Rose, Johna, Davida i Jenny. Za nimi jde i dívka s hnědými vlasy, kterou Doktorka nezná. River se s ní pozdraví a představí se.
Dívka jí podá ruku, potom se ukloní a řekne jen: "Jsem Ashildr, strážný anděl Doktorových bývalých společnic. Dávala jsem pozor na jednu dívku, když mě kontaktovali šediváci."
River neovládne zvědavost: "Byla to některá z Doktorových společnic?"
Ashildr se zasměje. "Spoilery," řekne.
Tentokrát je to River, kdo se rozesměje. Společně vejdou do TARDIS, která už začíná být trochu přeplněná. Za nimi ještě vejde několik šediváků. TARDIS se dá rychle do pohybu a za několik málo minut se vznáší nad městem.
River otevře dveře a pohlédně na město, které se vznáší na hladině. "Co má tohle být?" zeptá se a podívá se při tom na Rose, jako by ona měla znát odpověd.
Ta jen pokrčí rameny, "Jsem sice Bad Wolf, ale nevím vše."
"Co je vlastně špatně?", zeptá se John.
River se na něj otočí, "Když jsem odlétala, město bylo pod vodou."
TARDIS pomalu přistane u otevřené brány a strhne se velká bitva o Atlantidu. Šediváci i přátelé River Song vyběhnou ven a střílí po všem, co se pohne. Cizí tvorové nejeví známky velké inteligence a místo toho, aby se kryli, běží vstříc své smrti. Bitva je tak vyhráná až příliš rychle.
River projde chodbami Atlantidy a hledá Hay Lin a Missy. Dá se do běhu a brzy je najde. Rychle zvedne zbraň a zastřelí tvora, který stál přede dveřmi. Z nich brzy vycházejí obě ženy. Hay Lin se sice trochu klepe, ale Missy se opět tváří jako by měla situaci pevně ve svých rukou a je to také ona, kdo první promluv: "Co vás tak dlouho zdrželo? Zavřela jsem tlupu těch potvor v celách, ale něco jsme nechaly i pro vás."
River jen zavrtí hlavou a se svými společníky projdou městem. Rychle zjistí, že už tu žádní nepřátelé nejsou a tak se šedivácí vrátí zpět na svou planetu. Hned po jejich odletu ale nastane jeden problém.

**

Rose stojí u cel a hledí na zvláštní tvory. Nejvíce připomínají lidi ale jsou i částečně zvířaty. Rose se zaposlouchá a slyší dvě srdce. Jedno z nich ale bije nějak divně, jakoby vynechávalo. Možná je ten tvor nemocný. Rose se přikloní blíže, když jí něco popadne za krk a do ucha jí někdo zašeptá: "Tak tohle se vám tedy opravdu nepovedlo."
Náhle nějaká ruka prolétne vzduchem a otevře cely. Tvorové se okamžitě vyhrnou ven. Rose se otočí a spatří hnědovlasou ženu, která ji hned začne škrtit, brzy na to ztratí vědomí. Rani její tělo zavře do jedné z cel a odejde pryč. Tohle město bude novým začátkem jejího lidu a ta blonďatá bestie jí to rozhodně nepřekazí. Projde další chodbou a bere do ruky věc podobnou mobilu. Její lovkyně brzy dorazí na místo a potom bude celé město jejich. River Song jí dokonce pomohla a dostala celou Atlantidu zpět na povrch. Ti zblázni z Archivu si mysleli, že se potopením zachrání. Znovu zmáčkne na zařízení v ruce nějaké tlačítko a přivolá další spojence. Voordové sice nejsou nejspolehlivější ale budou se hodit.

**

River Song hledí přes velké okno na ostrovy, které jsou v dálce. Opravdu je čeká ještě mnoho práce, než budou moci žít v klidu a míru. Náhle po obloze přeletí nějaká loď. River rychle přeběhne k ovládání a podívá se na obrazovku. Po celém nebi se rychle přibližuje mnoho lodí. River se pokusí s loděmi navázat spojení, ale signál skončí opět ve městě. Obrazovka se ale i tak rozsvítí a River uvidí Rani. Žena se zasměje a ukáže za sebe, aby její soupeřka opravdu viděla, kde je.
"Opět jsi mě podcenila, ale neboj se, dnes je to naposledy. Ještě dnes večer budu tančit na tvém hrobě."
River spojení přeruší a rychle vyhlásí poplach. Nastává druhá bitva o Atlnatidu. Rychle se snaží navázat znovu spojení s šediváky, ale něco ruší signál. Mezi tím se lodě dostali až k městu. Na zdi dopadají střely, které se zatím odrážejí od štítů, ale to nebude dlouho trvat.

**

Missy projde chodbami a zastaví se až u sálu plného knih. Původní plány nechala v úkrytu, ale teď může najít originál. Rychle popadne jednu knihu a přímo za sebou uslyší vrčení. Nedbale mávne rukou, ze které vyšlehne rudý paprsek a stvoření zabije. Až potom Missy odvrátí zrak od knihy a podívá se, co vlastně zasáhla. Před jejíma nohama leží tvor s černou kůží a bílými vlasy. Naštěstí změnila účinek své zbraně, ta mrtvola se ještě bude hodit. River by s tím sice nesouhlasila, ale ta má teď jinou práci. Missy vytáhne ze záhybu šatů nějakou šedou krabičku a postaví ji na stůl. Už jednou tohle udělala, ale tady to bude v menším měřítku. Zmáčkne na zařízení znak, který vypadá jako starověká runa a zamíří s tím na mrtvolu. Okolo těla se rozlije modré světlo a tělo se pomalu začíná zahalovatnějakým stříbrným kovem. Zanedlouho z původního tvora moc nezbyde. Stvoření zahýbe rukou a pomalu vstane. Missy se zaraduje, další generace kyberlidí je na světě.

**

River proběhne chodbami a zastaví se před bránou. Její společníci už jsou na místě. Jediná Rose ale drží v rukou něco podobného zbrani. Velkou věc, kterou musí držet oběma rukama. S úsměvem se podívá na River a řekne jen: "Na velikosti někdy záleží."
To už se ale zbývající obránci chystají na prolomení brány. Na kov dopadají střely a vypadá to, že brzy budou nepřátelé uvnitř. Najednou Rose vystřelí ze zbraně a jedinou ranou zničí zámek brány.
"Co děláš?!" zakřičí River, ale to už dovnitř dopadají první střely a všichni se kryjí, kde se dá.
Rose vypadá vyděšeně. "Omlouvám se, myslela jsem, že brána povolila a chtěla jsem zničit prvního nepřítele, co se objeví."
River jen zavrtí hlavou. Jak s ní Doktor mohl tak dlouho putovat vesmírem, když se chová takto. Všichni se dají rychle do střelby, ale lodě jsou moc blízko a první soupeři se dostávají do chodby. River zavelí k ústupu a boj se přesouvá hlouběji do města. Do Atlantidy se dostaly lovkyně, které dříve měla v armádě Rani. River se na překvapně podívá, ale to už musí uhnout, protože se do města dostávají i zvláštní tvorové. Vypadají jako lidé, ale na hlavě mají něco jako černou přilbu nebo je to snad samotná hlava?
John se podívá dopředu a zavolá: "To sou voordové, ale co tu dělají lovkyně?"
Jeden z šediváků zakřičí a River se k němu okamžitě otočí. Přímo nad jeho tělem stojí vysoký černý tvor. Všichni se po něm zmateně ohlédnou. Přeci je zavřeli, tak co tu dělá jeden z nich? Než stačí ale něco udělat, jsou náhle nepřátelé na obou stranách chodby a oni jsou obklíčeni.

**

Missy probíhá chodbami a za ní se ozývá dusot něčeho těžkého. Rychle se otočí a podívá se na armádu kyberlidí. Sice jich není tolik, kolik by chtěla, ale snad to na obranu města bude stačit. Společně se dostávají až k místu, kde se plíží armáda vojáků Rani. Missy rychle zakřičí rozkazy a běží do úkrytu. Kyberlidé se přeženou jako stříbrná bouře a zabíjejí jednoho nepřítele za druhým.
Missy otevře dveře nějaké místnosti a přímo do obličeje jí míří pistole. "Tebe jsem zrovna nečekala ale stejně zabiju všechny, tak je jedno kým začneme."
Missy se podívá na novou hrozbu. "Ale zlatíčko, opravdu si myslíš, že jsem tak naivní? Rani, zase nejsi tak skvělá, jak si myslíš i když by mě zajímalo, jak jsi se tak rychle dostala od šediváků."
Rani se zasměje a řekne: "Vlastně jsem se od nich nedostala, protože mě nikdy nechytili. To, co putovalo v TARDIS s River Song byl jen zygon. Já tak mohla nerušeně plánovat dobití tohoto města."
Missy jen zavrtí hlavou. Objeví se rudé světlo a ona zmizí. Rani zůstane jen stát a hledí na dveře, kde ještě před chvílí stála Missy. Ta se náhle objeví hned za ní a praští Rani do hlavy. Poutnice se skácí na zem s elegancí pytle mouky. Missy si začne zpívat: "Tentorkát se budu smát já," a odtančí zpátky ke kyberlidem.

**

River Song rychle vystřelí na jednu z lovkyň, ale brzy se do jejího zorného pole dostává několik kyberlidí. Stříbrní bojovníci si jich ale vůbec nevšímají a proběhnou kolem nich rovnou k voordům. River pochopí, kde se tu vzali a zakřičí jediné slovo: "Missy!"
Přímo za ní ozve: "Nekřič tolik, zlatíčko. Jsem se tak lekla, že jsem z toho málem zregenerovala."
"Cos to udělala?" zeptá se jí River.
Missy se usměje: "Měly jsme málo vojáků, tak jsem nějaké vytvořila. Neříkej, že se nám nehodí. Měla bys také vědět, že je tu Rani. To u šediváků je jen zygon."
"To se k té mrše přidali i oni?" zeptá se River.
"To nevím, třeba se k ní přidal jen jeden, ale na tom teď nezáleží. Můžeme ji najít později, stejně tohle město neumí ovládat. Podívej se ale k bráně," odpoví Missy.
River se otočí a podívá se ven. Kyberlidé létají vzduchem a ničí lodě nepřátel. Missy prochází kolem a z těl vyrábí další vojáky. River se k ní chce vydat, aby ji zastavila, ale nakonec to neudělá. Pohlédne na Hay Lin s Jenny a řekne: "Vyhráli jsme další bitvu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama