Hledáme posilu do týmu! Více info ZDE

Září 2016

4. KLONY A DALEKOVÉ

25. září 2016 v 11:00 | Tým Spoilery - Time Lady |  3. série
Červená budka přistává na planině zarostlé trávou. Ze zvláštního stroje vycházejí tři lidé, River Song, Jenny a Jack. Doktorka projde po písčité cestě zastaví se před branou komplexu, který připomíná něco mezi městem a pevností. Doktor tady kdysi byl, spolu s Jenny a svou tehdejší společnicí. River chtěla toto setkání připomenout a získat klonovací stroj Hathů. Ten název ale nebyl úplně přesný. Stroj nevytvářel kopie ale něco jako dítě jednoho rodiče. Tímto způsobem se zrodila Jenny. Hathové potřebovali vojáky a tak chytili Doktora a použili ho jako zdroj DNA. Ani netušili, že tak možná zachránili Pány času. Ten jejich pokus se dostal až do deníků River a Doktora.
Obě ženy došly až k bráně, která se před nimi otevřela. Vstříc jim vyšli dva vojáci, lidského vzhledu.
"Co tu chcete?"
"Zdravím, chtěla bych mluvit s vaším vůdcem. Přicházím od Doktora," řekla rychle River. Sice to nebyla tak úplně pravda, ale to nemůžou zjistit. Voják ale i tak vrhl po ženách nedůvěřivý pohled. Nakonec se do hovoru vložila Jenny. "Mě přeci znáte, půjčovali jste mi loď, abych mohla odletět. Jsou to teprve dva dny."
Tohle sice byla pravda, ale jen z části. River a Jenny se vrátili v čase, ale to je také celkem zbytečná informace, o kterou se nemusí dělit. Voják ale přikývl a pustil je dovnitř. Ještě stačil utrousit poznámku: "Ta loď zase nebyla tak úplně půjčka".
Jack se jen ušklíbl a dostal za to od Jenny pohled, který by byl schopný založit lesní požár. Prošli chodbami, které už rozhodně nevypadaly pustě. Ženy prošly až do velké haly, kde u železných stolů sedělo nespočet vojáků. Muž je bez zaváhání vedl dál, až se zastavili před jedním starším mužem. Jenny ho okamžitě poznala a pozdravila se s ním. Muž se podíval na River.
"Jsem Alandor, vůdce našeho nově vznikajícho společenství. Doktor nás vyvedl z velkého omylu a tak jsme mu vděční. Co byste od nás ale potřebovali? Stále toho moc nemáme."
River přešla rovnou k věci. "Potřebovali bychom od vás klonovací stroj." Alandor po ní vrhl nechápavý pohled a tak to River doplnila: "Ten stroj, kterým jste stvořili Jenny."
Muž pochopil, ale ihned zavrtěl hlavou. "Ten vám dát nemůžeme, i my jsme už upustili od jeho používání. Doktor nás zachránil před úplný koncem, ten jsme si ale přivodili právě tímto strojem."
River ale na takové jednání byla připravená. "Doktorův národ je na pokraji vyhynutí a ten stroj by nás dokázal zachránit. Nechceme rozpoutat válku."
Muž ale svůj názor nezměnil. Obě ženy a Jack tedy odešli z místnosti, ale neměli v úmyslu se vzdávat. Ten stroj musí dostat nebo jejich národ skončí dříve, než pořádně začal. Vojáci je dovedli do jejich pokojů a odešli ven. River okamžitě sáhla do kapsy a vyndala dva manipulátory časového víru. Mohli jste s nimi cestovat časem i prostorem. Sice tímto kouskem riskovali válku s Hathy, ale přežití Nové Gallifrey bylo důležitější. Jenny zmáčkla jediné tlačítko a obě zmizely. Jack zůstal na místě, aby odlákal zvědavce, Za několik vteřin se objevili v postranní uličce. Pohlédli za roh a viděli dva strážce, kteří strážili jejich pokoj. River se místo toho vydala opačným směrem. Jenny zastavila před předmětem na zdi, který připomínal časem osleplé zrcadlo. Položila na něj ruku a ukázal se plán celého města. Obě ženy se naučily cestu ke strojům, která naštěstí nebude tak dlouhá, jak se obávaly. Rychle naslouchaly ale nic neslyšely, opravdu tu byly samy. Rozeběhly se dál a hledaly stroje nebo vojáky. Opravdu bylo divné, že tu nikoho nenašly.
Najednou se celé město otřese. Obě ženy tomu ale nevěnují moc pozornosti a běží dál. Za pár minut následuje další otřes, to už se ale zastaví na místě.
"Co to bylo?" zeptá se Jenny.
"To vypadá jako by někdo na město zaútočil," řekne River.
Jenny ale nechce nechat Hathy samotné. "Mohli bychom jim pomoct."
River ale zakroutí hlavou. "Musíme najít ten stroj a zmizet."
Jenny si ale všimne, že o tom, co říká, není úplně přesvědčená. Zmáčkne proto tlačítko na manipulátoru a obě zmizí. Znovu se objeví jen několik metrů před bránou. Ta je ale vyražená a celá chodba je plná prachu. River se rozhlíží a hledá kohokoliv živého, když se od brány ozve robotický hlas. "VYHLADIT! VYHLADIT" VYHLADIT".
River se otočí a vidí Daleka, který se k nim pomalu blíží. Šedý, malému tanku podobný tvor se chystá vystřelit, když se obě ženy rozběhnou chodbou, co nejdál od něj. Zapomínají na plány budovy i na svůj úkol. Musí rychle najít vojáky a zjistit, co se tu děje. Je jasné, že na město útočí Dalekové ale proč? Obě ženy se rozeběhnou dál od blížících se Daleků. Musí získat čas vymyslet nějaký plán.
"Co tu vlastně ty popelnice chtějí?" vykřikla Hay Lin.
"Napadá mě jen jedna věc. Chtějí klonovací stroj Hathů," odpověděla River a rychle se podívala za roh chodby. Nic tam nebylo a tak mohli pokračovta dál.
Dalekové se zatím dostali jen k bráně a nejbliším chodbám. Mezitím se jim do cesty postavili Hathové. River zavřela mohutné dveře a uzamkla je s pomocí sonického šroubováku. Hay Lin se zvědavě podívala na malou ale vysoce užitěčnou věc.
"Dá se vyrobit i něco jiného s podobnými vlastnostmi?" zeptala se zvědavě?
"Co bys chtěla?" zeptala se River. Hay Lin se zamyslela a tak jí River napověděla: "Třeba brýle nebo lopatku?"
Hay Lin se zasmála: "Kdo by vyráběl sonickou lopatku? To by musel být nějaký šílený vědec."
"Já ji měla," odpověděla River a smích rázem ustal. Místo něj ale chodbu naplnil křik.
Obě opatrně vyhlédly ven a viděly Daleky, jak se blíží přímo k jejich úkrytu. Obě vyběhly ven a klestily si cestu bojištěm. Dalekové nějak museli najít cestu do hlavních obytných prostor.
Hay Lin se najednou zastavila. "Vím jak je porazit."
"Jak?" zeptala se její společnice a rychla vystřelila na nejblišího nepřítele.
Hay Lin se na vteřinu zamyslela a nakonec opatrně navrhla: "Chtěli jsme stroj Hathů, abychom vytvořily více Pánů Času. Proč je tedy nevytvoříme hned?"
River se nebezpečně usmála a řekla jen: "To ale musíme běžet hodně rychle." Chytila Hay Lin za ruku a obě se daly do běhu.
Dalekové mezi tím bojovali s Hathy. Vojáci se stále klonovali, ale jejich nepřítel se i tak blížil k vítězství a co bylo horší, blížili se i ke klonovacím strojům. River otevřela mohutné dveře a vešla do velkého sálu, kde stáli vojáci. Někteří muži měli pravici strčenou do zvláštních přístrojů. Všude se valila oblaka páry a z nich vystupovali bojovníci.
"Co tu chcete?!" vyštěkl jeden z dozorců.
"Můžeme vám pomoci, ale musíte nás nechat, abychom se naklonovali."
Muž zakroutil hlavou. "Ten stroj neklonuje, ale vytváří dítě jednoho rodiče."
"To je nám jedno, musíme ho prostě použít," vyhrkla Hay Lin.
Muž ale znovu zavrtěl hlavou "Máme tady cvičené vojáky a jejich potomci zdědí všechny jejich válečné znalosti. Co můžete nabídnout vy? Kurz malování na nehty?"
River zavřela oči a napočítala do deseti. Na klidu jí to ale nepřidalo, proto její odpověd zněla naštvaně. "Jsem Paní času, můžu jim předat znalosti, které nemá nikdo z vás".
Muž přikývl a dva vojáky odvelel k bojišti. River i Hay Lin přistoupili ke strojům a natáhly ruce. River pomalu vložila ruku dovnitř a čekala. Přístroj se jí přisál na kůži a za pár vteřin z páry vystoupila ženská postava. Uchopila zbraně, které kolem nich projížděly na pásu a vyšla z místnosti. Hned na to vystoupila další postava, ale tentokrát mužská. Zástup vojáků se dal do pohybu. River měla možnost vše sledovat na monitorech, které byly kolem nich. Dalekové kolem sebe stříleli a ve zběsilém tanci se blížili k vítězství. Náhle trefili i jednu ženu, ta spadla na zem. Za několik vteřin ji ale obestřelo zlaté světlo. Místo černovlasé ženy tu náhle stála dívka s tmavou pletí a světlými vlasy. Bojovnice vstala a rychle zabila Daleka, který ji předtím zabil.
Na bojiště náhle vjel napůl bojovník, z poloviny muž a z té druhé Dalek. Dolní polovina těla vězela v černém kovu. River ale viděla i lidskou tvář s černým knírkem pod vrásčitým nosem. Adolf Hitler projížděl mezi svými vojáky a uděloval jim rozkazy. Velitel Hathů si stoupl za River a prohlížel si nového nepřítele. "To je Adolf Hitler, syn Davrose."
River jen přikývla. Náhle zahlédla opravdu zvláštní postavu. Žena s rudými vlasy a modrou kůží měla v rukou hned dvě pistole a běžela zástupem nepřátel. Náhle Doktorka ale zahlédne něco ještě horšího. Jack a vedle něj běží růžovlasá dívka, Hay Lin. "Musíme okamžitě dostat do bezpečí tu dívku a toho muže," řekne jednomu z vojáků, ten ale zakroutí hlavou.
"Všude tam zuří bitva, nemůžeme je teď zachránit." Jenny se po něm také otočí a rychle zkřiví obličej, když jí stroj vezme další vzorek DNA. "Ti lidé jsou naši přátelé a jsou pro budoucnost hodně důležití."
"Pro čí budoucnost?" zeptá se voják.
"Pro tvou, jestli je nezachráníme, tak ti utrhnu hlavu" završí naštvaně River.
"Je nás celá armáda, vy jste tu jen dvě," řekne pobaveně voják.
"To nejsou, zapomínáte na nás," řekne jedna dívka, která je skoro stejná jako Jenny.
"Půjdeme ven!" zakřičí voják a pět mužů vyběhne s ním. River a Jenny opustí přístroje na klonování a vyběhnou s nimi. Boj se rozhořel naplno a obě ženy musí uhýbat troskám anebo zbloudilým střelám. Dalekové sice ustupují ale stále jich tu jsou stovky. River se otočí na jednu ženu a řekne jí, aby ji zastoupila při výrobě dalších vojáků. Náhle zahlédne Hay Lin. Je velmi blízko u Adolfa Hitlera. Najednou vzduchem prolétne střela a zasáhne dívku do břicha. River musí jen hledět na to, jak padá na zem. Slyší křik Jacka, který srazí jednoho z Daleků na zem a vytáhne pistoli.
Potom výhled River zakryje masa bojujících. Trvá několik minut, než znovu zahlédne Jacka, v tu chvíli ale už je boj skončený, vyhráli. River prochází kolem zabitých, ale její pohled zabloudí i k nové generaci Pánů času, nakonec tedy opravdu vyhráli. "Proč jsi jí sem volal?" zeptá se Doktorka Jacka, hned jak k němu dojde.
Muž vypadá opravdu zlomeně. "Oni ji odnesli," řekne jen tiše.
"K čemu by jim bylo její tělo?" zeptá se překvapeně Jenny. "Byla přeci mrtvá," ještě dořekne, když jí nikdo neodpovídá.
Nakonec ale Jack řekne pouze: "Nebyla, byla jen zraněná". River se otočí k Alandorovi, teď musí jednat rychle, aby napravili škody. "Dostaneme tedy jeden z těch vašich přístrojů."
Muž rychle přikývne "Jen jeden, jako poděkování."
Doktorka poděkuje a otočí se k Jackovi: "Vyložíme ten stroj na Nové Gallifrey a vyrazíme."
"Ale kam?" zeptá se Jack.
"Přece zachránit Hay Lin," řekne River Song.

3. MUMIE

18. září 2016 v 11:00 | Tým Spoilery - Time Lady |  3. série

Rychlé kroky se rozezněly chodbami nového domova Pánů času. Jenny potřebovala najít River a říci jí o to, že viděla Rani. Už několik dní ji hledaly, ale žena jim stále unikala ve spletitém labyrintu Atlantidy. Prudce zahnula za roh a narazila do něčeho vysokého. "SAKRA!" vyhrkla dívka a pohlédla na druhou osobu, do které narazila, a strnula děsem. Rozhodně nešlo o žádného z obyvatel Atlantidy. Tvor měl celé tělo zahalené obvazy a na obličeji plynovou masku.
Jenny se rychle odtáhla dál a řekla s nervozním úsměvem: "Nejsem tvá máma, musíš hledat dál." Tvor se ale začal pomalu šourat přímo k ní a jejích slov si nevšímal. Jenny rychle vstala a rozeběhla se do jedné z chodeb. "Sakra, proč naši nepřátelé nemají smysl pro humor." U dveří zmáčkla tlačítko a vchod se s tichým klapnutím uzavřel. Dívka natáhla ruku a až v tu chvíli si všimla krvácející rány. Prošla do jednoho z pokojů a zaklepala. Otevřela jí Hay Lin, jedna ze společnic River Song. "Mohla bys mě ošetřit a zavolat River? Potkala jsem v chodbě nějakou mumii, asi dárek od Rani."
Hay Lin přikývla a zmáčkla tlačítko poplachu. Známka toho, že se tu pohybuje něco zlého. Jenny natáhla ruku a připravila se na ošetření. Druhá dívka se zamračila na její zranění. "Nemocní mě děsí. Proč jsi přišla za mnou?"
Jenny na ni vykulila oči. "Říkalas mi, že máš zdravotnický kurz."
"Něco jsem dělat musela, potom už zbýval jen kurz o islámu." Znovu se zamračila na krvácející ránu a začal ji čistit. Zrovna dávala na ránu obvaz, když bez zaklepání vešla River Song.
"Myslela jsem, že jste v nebezpečí," řekla hned.
Jenny jí vyprávěla o mumii, ale River jí sdělila, že už o ní ví. Přesvědčila se, že je vše v pořádku a odešla.

**

Missy procházela ulicemi Londýna. Chvílemi hleděla do malé věci podobné mobilu, ale rychle se znovu zadívala na restauraci před sebou. Někde tady měla být TARDIS. Missy chtěla najít Doktora a navzdory příkazům ho přivést na Atlantidu, potřebovaly jeho pomoc.
Missy vkročila do budovy a rozhlédla se. Odpudivé retro, které vysloveně nesnášela. Jak se tohle mohlo lidem někdy líbit. Rychle prošla k baru a zastavila prvního člověka, který vypadal, že by tu mohl teoreticky pracovat. "Kde najdu majitele nebo někoho na tak intelektuální úrovní, aby se mnou mohl mluvit?"
Chlapec popadl pití, jako by to byl záchraný kruh a on topící se plavec a řekl jen: "Já tu nepracuji, ale tamta dívka by mohla něco vědět." Missy prošla kolem něj a zahlédla mladou dívku s hnědými vlasy.
"Dobrý den, můžu vám nějak pomoci?" zeptala se dívka.
Missy se pokusila o úsměv. "Ahoj, my se přeci už známe." Dívka se zatvářila udiveně a zjevně ženu nepoznávala. Missy netrpělivě odfrkla: "No tak, Ashildr, to jsem já, úžasná, talentovaná a krásná Missy."
Ashildr se trochu rozjasnil obličej, ale řekla jen: "Stále jsem jen člověk a má pamět mě někdy zklame. Má Doktor nějaké problémy?"
Missy si sedla na malou stoličku a zamračila se. "Na něj si ale pamatuješ, to mám tedy radost," řekla i když její hlas svědčil o opaku. Ashildr neřekla nic a tak žena mluvila dál. "Myslela jsem, že Doktora najdu tady. Objevila jsem tu TARDIS."
Ashildr se usmála a řekla: "Jsi v ní, Clara a já máme na starost svůj vlastní stroj času. Máme tedy letět s tebou my dvě?"
Missy zavrtěla hlavou. "To by nebylo úplně dobré, ale dejte mu tohle, až se potkáte," řekla a vyndala ze záhybu černých čatů nějaký předmět, který vypadal jako starodávné hodinky. Na jedné straně byla věc plná vyrytých symbolů připomínající písmo Gallifrey. Potom vstala a odešla ven. Pohlédla na šedivý chodník pod sebou a zmáčkla něco na svém zápěstí. Okamžitě zmizela a nechala za sebou jen trojici udivených dívek v černém oblečení a s velmi silným líčením.
**
River stála s Rose v hlavní místnosti a společně hleděli na řadu obrazovek, na kterých běžela změť obrazů a čísel. "Máme to!" vyštěkla najednou River, až sebou Rose polekaně trhla. River prošla kolem ní a otevřela dveře. "Musíme jít, už víme, kde je Rani." Rose prošla kolem ní, ale starší žena rychle převzala velení a vedla ji chodbami.
Rani už několik dní byla v Atlantidě a nikdo nevěděl, co všechno už stihla napáchat. Jednou věcí bylo oživení zvláštného tvora, který ale nebyl příliš nebezpečný. Spíše šlo jen o odvedení pozornosti, ale nikdo nevěděl od čeho. Co vlastně Rani chtěla udělat?
River a Rose zabočily za roh, když se před nimi objevila stěna z bílé lepkavé hmoty. River prošla až k zábraně a opatrně na ni položila ruku. Slizká stěna ale nejevila známky ničeho nebezpečného. "Už jsme zjistili část toho, co tu Rani chtěla udělat. Zdá se, že už s tím začala."
Rose ale zavrtěla hlavou: "Je to jen další vtípek."
River obešla zábranu a otevřela další dveře. "Stejně se můžeme dostat dál i bez toho, že bychom tohle musely zničit." Společně šly dál a River rychle hledala další cesty na malé věci, která byla podobná mobilu. Náhle Rose zakopla a narazila přímo do ní. Stroj spadl na zem a rozlétl se na kusy. "Co děláš?" vyštěkla River. "Dávej přece pozor."
Rose se zatvářila zdrceně, ale to ničemu nepomohlo. River se pokusila o povzbudivý úsměv, ale spíše vypadal, jako by měla zácpu. Místo toho tedy raději vyrazila dál, její společnice byla hned za ní. Došly až do rozlehlého sálu a konečně poznaly, co tu Rani chtěla udělat. Celý sál byl plný nějakých vajec, rudých jako krev.
"Co to má být?" zeptala se Rose.
"To nevím, ale těch vajec jsou tu stovky," odpověděla River.
"Už jste našli moje nové děti," ozval se hlas za jejich zády. River se otočila a spatřila Rani. Přímo za ženou s hnědými vlasy se objevila další bílá stěna a uzavřela je tak uvnitř sálu.

**
Missy se rozhlédla po velmi osvětlené uličce. Něco se tu snad slavilo? Mohl se jí manipulátor časového víru poškodit a hodit do nějaké podivné alternativní reality? Nakonec se její oči zastaví u nápisu "GAY-CLUB", takže ne, je tu správně. S nic neříkajícím výrazem otevře vchodové dveře a elegantním pohybem se vyhne chlapci, který prolétne kolem ní a dopadne na zem s elegancí kobylince. Missy ho nechá ležet na zemi a vejde do sálu, kde je ještě více barevných světel, než venku. Jak ho má tady najít? Projde kolem proskleného barového pultu a zahlédne vysokého černovlasého muže, jak líbá chlapce se světlými vlasy. Missy zvedne fotku, na které je Tasha Lem a Jack Harkness. Ten muž by mohl být on. Rychle k nim dojde. "Je tady někde Jack Harkness?" zeptá se.
"Tady jsem!" ozve se výkřik odněkud ze změti rukou a nohou. Potom se černovlasý muž odtrhne od své zábavy, která se potom s potácením odebere k baru a usměje se na Missy. "Vy jste od Doktora?" zeptá se hned.
"To jsi poznal jak?" zeptá se Missy.
Jack se usměje a řekne jen: "Vypadáš na to." Chvilku si ji prohlíží a pak se zeptá: "Má Doktor nějaké problémy?"
"Atlantida potřebuje pomoct, až se ti podaří opustit tohle vysoce kultivované místo, stačí použít tohle…," s tím podá Jackovi zařízení na navigaci, stejné jako nechala u Clary a Ashildr. Potom rychle zmáčkne něco na svém zápěstí a zmizí. Tady si toho stejně nikdo nevšimne.

**

River se znovu podívala na vejce. "To už jsi Rani taková slepice, že snášíš vejce?"
Žena se rozesmála. "Ani pár minut před svou smrtí neztrácíš svůj ubohý smysl pro humor?"
"Co chceš abychom tu dělaly my dvě?" zeptala se River.
Rani se po tváři rozlil děsivý úsměv. "Tady Zoe bude děti hlídat, ale ty se hodíš jen jako krmení pro nové zygony."
River celé divadlo chápala ještě méně, než na začátku. "Zoe je kdo?" zeptala se a pohledem sledovala Rani i Rose.
"To budu já, paní doktorová," řekla Rose a udělala krok dopředu. Během několik vteřin se její tělo změnilo. Její kůže nabrala rudou barvu a celé její tělo se zvětšilo. Oblečení zmizelo a nahradila ho zbroj. Přímo před River se tak zjevil zygon, ve své přirozené podobě. Žena okamžitě zvedla zbraň, ale věděla, že je to k ničemu.

**
Hay Lin procházela chodbami. S pohledem upřeným na detektor pohybu hledala mumiii, která tu někde obcházela. "Pojd ke mě mumie, hned tě vrátím zpátky odkud jsi přišla," pronesla tiše. Ne že by čekala odpověď, ale potřebovala nějak narušit hrobové ticho, které kolem ní zavládlo. Najednou zaslechla tiché kroky. Otočila se po jejich směru a viděla něco vysokého a svalnatého, co se pohybovalo v jedné temné chodbě. Pomalu nabila pistoli a čekala. Její soupěř se pomalu zastavil a hleděl na ní. Hay Lin nerozeznala nic z jeho podoby, ale nemohla čekat dál. Ruce se jí nervozně třásly, když se mumie ozvala.
"Tak zastřelíš mě nebo ne," ozval se John a Hay Lin pistoli zase rychle ukryla.
"To jsou vtipy! Vážně jsem ti mohla něco udělat," vyštěkla dívka.
John se hlasitě rozesmál: "Samozřejmě, má milá. Mohl jsem se učekat k smrti. Být to opravdu nějaký protivník, tak jsi už dávno mrtvá." Najednou ji prudce popadl za ramena a strhl na zem. Něco bílého a dlouhého prolétlo přímo nad její hlavou. Potom John vystřelil a na zem dopadlo tělo mumie, už bez života. Hay Lin se dívala, jak se jejich soupěř svíjí na zemi a v posledních křečích ryje dlouhými drápy do podlahy chodby. Hay Lin poznala, že jde o nějaká slova. Opatrně se sehla k umírajícímu stvoření a četla:

Tik Tak, běží čas
Tik Tak, ty zemřeš zas
Tik Tak, až zazní gong
Tik Tak, zemře River Song

"Uvidíme se brzy"

"Co to má znamenat?" zeptala se Hay Lin Johna. Ten ale jen pokrčí rameny.

**

"Co jste udělali s Rose?"zeptala se River Song. Rani ukázala rukou na jednu z bílých zábran a River tam zahlédla obrysy lidské postavy. Zoe náhle zakřičela a všechna vejce se dala do pohybu.
"Už se budí, tak si to tady užijte," řekla Rani a prošla slizkou stěnou, jako by byla duch.
River rychle vystřelila na Zoe a zasáhla ji do hlavy. Na stěnu se roztříkla tmavá krev a zygon padl na zem. River rychle doběhla k pravé Rose a roztrhala její pouta. Dívka padla na zem, její bledá kůže ženu vyděsila. Rose vypadala, že je skoro mrtvá. "Potřebujeem doktora!" zakřičela River a doufala, že ji někdo zaslechne a probije si cestu dovnitř.
"Volal mě někdo?" ozvalo se přímo za jejími zády. River se otočila a spatřila modrou TARDIS. Jejími otevřenými dveřmi na ni hleděl starší černovlasý muž. Když ji poznal, po tváři mu přelétl nervozní úsměv. "River Song?"
River přikývla a vstala, aby viděl i polomrtvou dívku u jejích nohou. Doktor rychle vyběhl ven a zvedl ji do náruče. Společně vešli do TARDIS a položili ji na zem. Doktor poté nastartoval a dostal se do časového víru.
"Mohl by mi někdo vysvětlit, co se to tady děje?" zeptal se a otočil se na River.
Ta ale náhle něvěděla, co říct. Doktor několik vteřin počkal a tak řekla: "Kolikátá si regenerace?"
Doktor se rychle otočil a odněkud vytáhl deník, který musel mít minimálně tisíc stránek. "Jsem čtyřicátá sedmá regenerace," řekl a položil deník na ovládací konzoli.
River popadla deník, který byl nyní formátu A4 a potěžkala ho. "Proč se pro mě nemohla ani jedna regenerace vrátit? Proč jsem měla zůstat v knihovně? Jak se ti podařilo tolik regenerací? Když regenerační proces je omezený."
Muž na ni vrhl zářivý úsměv a řekl jen: "Spoilery."
"Tak lehce se z toho nevykroutíš," vyštěkla River a dál ho poutala pohledem schopným založit požár.
"Na některé otázky není lehké odpovědět," řekl Doktor a úsměv mu zmizel z tváře až příliš rychle. River toho nechala a sklonila se k Rose. Její kůže už nebyla tak bledá a i dech se vracel do normálu.
TARDIS se dostala znovu na oblohu nad Atlantidou. Přistála u otevřené brány, to už se ale Rose probudila a tak se všichni mohli vrátit na místo činu. TARDIS pomalu přistála u brány a všichni vystoupili ven.
Rose sotva dala první nohu na podlahu chodby, když se ozvalo hlasité: "Růce vzhůru nebo budu střílet!" Dívka rychle poslechla a čekala. Potom ze stínů vyšel muž, kterého by tady rozhodně nečekala.
"Jacku!" vyhrkne a rychle muže obejme. "Kde ses tu vzal?"
"Přišla ke mě jedna vaše známá a dala mi pozvánku. Neřekla mi ale, o co jde."
Během konce cesty k vejcím se k nim přidali i Hay Lin se zbytkem obyvatel města. Jen Missy nebyla nikde vidět. Hay Lin pozvedla zbraň, která připomínala menší dělo a vystřelila. Střela se zaduněním narazila do bílé stěny a rozmetala ji na kusy. Ven se vyhrnul zástup malých zygonů. Útočili jen drápy, které byli až příliš krátké. Jack pozvedl něco podobného, jako měla Hay Lin a začal střílet.
Netrvalo dlouho a zástupy nepřátel začaly mizet. Jeden zygon se ale odhodlal a s velkou dávkou štěstí se dostal až k růžovlasé dívce. Jack rychle vytasil nůž a hodil ho po malém bojovníkovi. Potom se rychle usmál na Hay Lin a věnoval se dál střelbě na zbytek zygonů.
River a Doktor jako první vešli zpět do sálu. "Rani nám zase utekla," řekla River a sledovala sál plný lepkavého slizu.
"Tak to bych neřekla," ozvala se za nimi Missy. Vedle ní stáli kyberlidé a drželi zmítající se Rani.
River se rozesmála radostí. "Tohle bychom tedy mohli uzavřít." Potom se otočila zpět k Doktorovi "Zůstaneš tu s námi?"
Muž se usmál a dal jí rychlý polibek. "Jeden psychopat je na jednu TARDIS až moc. Něco podobného jsi mi kdysi řekla". Potom dodal jen: "Brzy se zase uvidíme," a šel ke dveřím TARDIS. Tam se ale ještě otočil a smutným tichým hlasem ještě dodal: "Chtěl jsem se pro tebe vrátit, ale ty už Jsi tam nebyla." Ozvalo se známé pískání a stroj zmizel.2. NECHNĚNÝ NÁVRAT

11. září 2016 v 11:00 | Tým Spoilery - Time Lady |  3. série
River Song se prudce otočí a zahlédne ženu s hnědými vlasy, kterou v tuto chvíli ale opravdu nechtěla vidět. "Rani, jak ses dostala od šediváků?"
Žena se zasměje. "Už by sis mohla všimnout, že mě žádné vězení na dlouho nezastaví."
River pomalu přesouvá pravou ruku k pistoli. Bude muset střílet hodně rychle a hodně dllouho, aby tu bestii před sebou opravdu zabila. Nejdříve ji ale musí rozptýlit. "Co ode mě tedy chceš? Návštěva z ryzího přátelství to asi nebude."
Rani se usměje. "Proč myslíš? Doktor už má Missy nebo bych měla říct Vládce. Ten chlap umí překvapit, vždy měl svůj styl. Já bych tedy mohla pronásledovat tebe, pokud jednoho dne nezregeneruju do chlapa, to bych opravdu nerada."
"Můžu tě zastřelit dřív, než se to stane," řekne River a rukou se opět dostane blíže ke zbrani. Rani jí ale nevěnuje moc pozornosti a dokonce se k ní otočí zády. River toho využije, rychle vytrhne zbraň z opasku a vystřelí. Kulka se zastaví někde u krku ženy a dopadne neškodně na zem.
Rani vydá zvuk, který matně připomíná zlomyslný smích. "Ty mě podceňuješ, s tím musíme něco udělat. Ty sis ale opravdu nemyslela, že na mě stačí obyčejná pistole, že ne?"
River zůstane stát v klidu na místě. "Chvilku jsem v to doufala ale vymyslím si jiný způsob. Opravdu tě nechci za společnici." V tu chvíli TARDIS přistane na místě. Rani odněkud vyčaruje vlastní zbraň, která je mnohem větší, než pistole River Song.
"Léčíš si s tím komplex méněcenosti nebo to opravdu dobře střílí?" zeptá se River. Rani to opět nechá bez odpovědi a přiloží hlaveň k ženiným zádům. Společně vyjdou ven a zahlédnou užaslé výrazy kolem stojících tvorů.
"Co to má znamenat?" ozve se nejbližší z nich.
Rani překvapeně otevře ústa a několik vteřin vypadá opravdu hloupě, než najde ztracený dar řeči. "To si děláš srandu, žes mě dovedla zpět k šedivákům? Já myslela, že letíš za Doktorem."
River se zasměje a srazí její pravou ruku stranou. "Říkala jsem snad něco takového?"
Rani se rozběhne k otevřené bráně, když ji zasáhne několik výstřelů naráz a ona spadne na zem. Několik šediváků ji popadne a odnášejí ji do změti uliček. Kapitán ale zůstane stát u River. "Můžeme vám ještě nějak pomoci?"
River odvrátí pohled od toho zajímavého divadla. "To určitě můžete. Letěla jsem za vámi s žádostí o pomoc. Objevili jsme Atlnatidu a chtěli jsme z ní udělat nové sídlo našeho lidu, ale je tam příliš mnoho nepřátel a moje dvě společnice tam uvízly."
Šedivák jí slíbí jen jediné, jejich královna se tím bude ihned zabývat. S tím ji nechá stát na místě.
**
Missy proběhne změtí chodeb a zastaví se u větší skupiny nepřátel. Za nimi slyší výstřely a volání o pomoc. Rychle zvedne pravou ruku a z té vystřelí paprsek rudého světla. To opakuje třikrát, než se horda černých postav rozběhne proti ní. Znovu se dá do běhu i když netuší kam. Věznice je už plná. Ještě je tu ale jedna možnost. Rychle se rozeběhne k východu. Už jí téměř dochzejí síly, což samozřejmě nikdy nepřizná nahlas, když doběhne do cíle. Rychle zmáčkne tlačítko na zápěstí a zmizí. Ocitne se vedle Hay Lin, popadne ji za ruku a znovu zmizí. Tentokrát se objeví u ovládání města. Missy na nic nečeká a rychle zmáčkne několik tlačítek. Celé město se otřese a naplní se podivným hučením.
"Co děláš?" vyštěkne Hay Lin.
"Právě jsem otevřela bránu města a plním chodby vodou, s trochou štěstí se ty potvory utopí."
"To se ale utopíme i my," řekne Hay Lin.
"Zastavím to včas, chci jen, aby to zabilo nepřátele u brány," odpoví Missy. Najednou se dá ale do pohybu celé město. Tentorkát se i Missy zatváří překvapeně.
"Co se to děje?" zeptá se Hay Lin.
"To nejhorší, co se mohlo stát, město se vynořuje na povrch," řekne Missy. Pomalu projdou chodbou a zastaví se v místě, kde byla část knih. Velké okno sem pouští čím dál více světla, jak se vodní hladina pohybuje blíže k podlaze sálu. Zanedlouho už je vidět vodní hladina, která se táhne několik mil, až končí u obzoru, kde je nějaká pevnina.
Hay Lin zírá ven, ale rychle se zeptá: "Opravdu si myslíš, že to všechny nepřátele zabilo?"
"Tak to rozhodně ne," řekne Missy. Její pohled se rychle přesune ke dveřím, kde stojí tři temné postavy. Sice vypadají jakoby prošli pračkou, ale jsou až moc živé.
**
River čeká několik hodin, než ticho protrhne ženský hlas: "River, jsem tak ráda, že tě zase vidím."
River se rychle otočí a vidí Rose, Johna, Davida i Jenny. Za nimi jde i dívka s hnědými vlasy, kterou Doktorka nezná. River se s ní pozdraví a představí se.
Dívka jí podá ruku, potom se ukloní a řekne jen: "Jsem Ashildr, strážný anděl Doktorových bývalých společnic. Dávala jsem pozor na jednu dívku, když mě kontaktovali šediváci."
River neovládne zvědavost: "Byla to některá z Doktorových společnic?"
Ashildr se zasměje. "Spoilery," řekne.
Tentokrát je to River, kdo se rozesměje. Společně vejdou do TARDIS, která už začíná být trochu přeplněná. Za nimi ještě vejde několik šediváků. TARDIS se dá rychle do pohybu a za několik málo minut se vznáší nad městem.
River otevře dveře a pohlédně na město, které se vznáší na hladině. "Co má tohle být?" zeptá se a podívá se při tom na Rose, jako by ona měla znát odpověd.
Ta jen pokrčí rameny, "Jsem sice Bad Wolf, ale nevím vše."
"Co je vlastně špatně?", zeptá se John.
River se na něj otočí, "Když jsem odlétala, město bylo pod vodou."
TARDIS pomalu přistane u otevřené brány a strhne se velká bitva o Atlantidu. Šediváci i přátelé River Song vyběhnou ven a střílí po všem, co se pohne. Cizí tvorové nejeví známky velké inteligence a místo toho, aby se kryli, běží vstříc své smrti. Bitva je tak vyhráná až příliš rychle.
River projde chodbami Atlantidy a hledá Hay Lin a Missy. Dá se do běhu a brzy je najde. Rychle zvedne zbraň a zastřelí tvora, který stál přede dveřmi. Z nich brzy vycházejí obě ženy. Hay Lin se sice trochu klepe, ale Missy se opět tváří jako by měla situaci pevně ve svých rukou a je to také ona, kdo první promluv: "Co vás tak dlouho zdrželo? Zavřela jsem tlupu těch potvor v celách, ale něco jsme nechaly i pro vás."
River jen zavrtí hlavou a se svými společníky projdou městem. Rychle zjistí, že už tu žádní nepřátelé nejsou a tak se šedivácí vrátí zpět na svou planetu. Hned po jejich odletu ale nastane jeden problém.

**

Rose stojí u cel a hledí na zvláštní tvory. Nejvíce připomínají lidi ale jsou i částečně zvířaty. Rose se zaposlouchá a slyší dvě srdce. Jedno z nich ale bije nějak divně, jakoby vynechávalo. Možná je ten tvor nemocný. Rose se přikloní blíže, když jí něco popadne za krk a do ucha jí někdo zašeptá: "Tak tohle se vám tedy opravdu nepovedlo."
Náhle nějaká ruka prolétne vzduchem a otevře cely. Tvorové se okamžitě vyhrnou ven. Rose se otočí a spatří hnědovlasou ženu, která ji hned začne škrtit, brzy na to ztratí vědomí. Rani její tělo zavře do jedné z cel a odejde pryč. Tohle město bude novým začátkem jejího lidu a ta blonďatá bestie jí to rozhodně nepřekazí. Projde další chodbou a bere do ruky věc podobnou mobilu. Její lovkyně brzy dorazí na místo a potom bude celé město jejich. River Song jí dokonce pomohla a dostala celou Atlantidu zpět na povrch. Ti zblázni z Archivu si mysleli, že se potopením zachrání. Znovu zmáčkne na zařízení v ruce nějaké tlačítko a přivolá další spojence. Voordové sice nejsou nejspolehlivější ale budou se hodit.

**

River Song hledí přes velké okno na ostrovy, které jsou v dálce. Opravdu je čeká ještě mnoho práce, než budou moci žít v klidu a míru. Náhle po obloze přeletí nějaká loď. River rychle přeběhne k ovládání a podívá se na obrazovku. Po celém nebi se rychle přibližuje mnoho lodí. River se pokusí s loděmi navázat spojení, ale signál skončí opět ve městě. Obrazovka se ale i tak rozsvítí a River uvidí Rani. Žena se zasměje a ukáže za sebe, aby její soupeřka opravdu viděla, kde je.
"Opět jsi mě podcenila, ale neboj se, dnes je to naposledy. Ještě dnes večer budu tančit na tvém hrobě."
River spojení přeruší a rychle vyhlásí poplach. Nastává druhá bitva o Atlnatidu. Rychle se snaží navázat znovu spojení s šediváky, ale něco ruší signál. Mezi tím se lodě dostali až k městu. Na zdi dopadají střely, které se zatím odrážejí od štítů, ale to nebude dlouho trvat.

**

Missy projde chodbami a zastaví se až u sálu plného knih. Původní plány nechala v úkrytu, ale teď může najít originál. Rychle popadne jednu knihu a přímo za sebou uslyší vrčení. Nedbale mávne rukou, ze které vyšlehne rudý paprsek a stvoření zabije. Až potom Missy odvrátí zrak od knihy a podívá se, co vlastně zasáhla. Před jejíma nohama leží tvor s černou kůží a bílými vlasy. Naštěstí změnila účinek své zbraně, ta mrtvola se ještě bude hodit. River by s tím sice nesouhlasila, ale ta má teď jinou práci. Missy vytáhne ze záhybu šatů nějakou šedou krabičku a postaví ji na stůl. Už jednou tohle udělala, ale tady to bude v menším měřítku. Zmáčkne na zařízení znak, který vypadá jako starověká runa a zamíří s tím na mrtvolu. Okolo těla se rozlije modré světlo a tělo se pomalu začíná zahalovatnějakým stříbrným kovem. Zanedlouho z původního tvora moc nezbyde. Stvoření zahýbe rukou a pomalu vstane. Missy se zaraduje, další generace kyberlidí je na světě.

**

River proběhne chodbami a zastaví se před bránou. Její společníci už jsou na místě. Jediná Rose ale drží v rukou něco podobného zbrani. Velkou věc, kterou musí držet oběma rukama. S úsměvem se podívá na River a řekne jen: "Na velikosti někdy záleží."
To už se ale zbývající obránci chystají na prolomení brány. Na kov dopadají střely a vypadá to, že brzy budou nepřátelé uvnitř. Najednou Rose vystřelí ze zbraně a jedinou ranou zničí zámek brány.
"Co děláš?!" zakřičí River, ale to už dovnitř dopadají první střely a všichni se kryjí, kde se dá.
Rose vypadá vyděšeně. "Omlouvám se, myslela jsem, že brána povolila a chtěla jsem zničit prvního nepřítele, co se objeví."
River jen zavrtí hlavou. Jak s ní Doktor mohl tak dlouho putovat vesmírem, když se chová takto. Všichni se dají rychle do střelby, ale lodě jsou moc blízko a první soupeři se dostávají do chodby. River zavelí k ústupu a boj se přesouvá hlouběji do města. Do Atlantidy se dostaly lovkyně, které dříve měla v armádě Rani. River se na překvapně podívá, ale to už musí uhnout, protože se do města dostávají i zvláštní tvorové. Vypadají jako lidé, ale na hlavě mají něco jako černou přilbu nebo je to snad samotná hlava?
John se podívá dopředu a zavolá: "To sou voordové, ale co tu dělají lovkyně?"
Jeden z šediváků zakřičí a River se k němu okamžitě otočí. Přímo nad jeho tělem stojí vysoký černý tvor. Všichni se po něm zmateně ohlédnou. Přeci je zavřeli, tak co tu dělá jeden z nich? Než stačí ale něco udělat, jsou náhle nepřátelé na obou stranách chodby a oni jsou obklíčeni.

**

Missy probíhá chodbami a za ní se ozývá dusot něčeho těžkého. Rychle se otočí a podívá se na armádu kyberlidí. Sice jich není tolik, kolik by chtěla, ale snad to na obranu města bude stačit. Společně se dostávají až k místu, kde se plíží armáda vojáků Rani. Missy rychle zakřičí rozkazy a běží do úkrytu. Kyberlidé se přeženou jako stříbrná bouře a zabíjejí jednoho nepřítele za druhým.
Missy otevře dveře nějaké místnosti a přímo do obličeje jí míří pistole. "Tebe jsem zrovna nečekala ale stejně zabiju všechny, tak je jedno kým začneme."
Missy se podívá na novou hrozbu. "Ale zlatíčko, opravdu si myslíš, že jsem tak naivní? Rani, zase nejsi tak skvělá, jak si myslíš i když by mě zajímalo, jak jsi se tak rychle dostala od šediváků."
Rani se zasměje a řekne: "Vlastně jsem se od nich nedostala, protože mě nikdy nechytili. To, co putovalo v TARDIS s River Song byl jen zygon. Já tak mohla nerušeně plánovat dobití tohoto města."
Missy jen zavrtí hlavou. Objeví se rudé světlo a ona zmizí. Rani zůstane jen stát a hledí na dveře, kde ještě před chvílí stála Missy. Ta se náhle objeví hned za ní a praští Rani do hlavy. Poutnice se skácí na zem s elegancí pytle mouky. Missy si začne zpívat: "Tentorkát se budu smát já," a odtančí zpátky ke kyberlidem.

**

River Song rychle vystřelí na jednu z lovkyň, ale brzy se do jejího zorného pole dostává několik kyberlidí. Stříbrní bojovníci si jich ale vůbec nevšímají a proběhnou kolem nich rovnou k voordům. River pochopí, kde se tu vzali a zakřičí jediné slovo: "Missy!"
Přímo za ní ozve: "Nekřič tolik, zlatíčko. Jsem se tak lekla, že jsem z toho málem zregenerovala."
"Cos to udělala?" zeptá se jí River.
Missy se usměje: "Měly jsme málo vojáků, tak jsem nějaké vytvořila. Neříkej, že se nám nehodí. Měla bys také vědět, že je tu Rani. To u šediváků je jen zygon."
"To se k té mrše přidali i oni?" zeptá se River.
"To nevím, třeba se k ní přidal jen jeden, ale na tom teď nezáleží. Můžeme ji najít později, stejně tohle město neumí ovládat. Podívej se ale k bráně," odpoví Missy.
River se otočí a podívá se ven. Kyberlidé létají vzduchem a ničí lodě nepřátel. Missy prochází kolem a z těl vyrábí další vojáky. River se k ní chce vydat, aby ji zastavila, ale nakonec to neudělá. Pohlédne na Hay Lin s Jenny a řekne: "Vyhráli jsme další bitvu.

1. VYNOŘENÍ

4. září 2016 v 11:00 | Tým Spoilery - Time Lady |  3. série
TARDIS se skřípavým zvukem zastaví na temném místě, které nikdo nepoznává. River Song jako první vyjde z útrob stroje a rozhlédne se. "Ví někdo, kde jsme to skončili?"
Z TARDIS se ozve posměšný ženský hlas: "Paní navigátorka asi zase není tak dobrá, jak si myslela." Do temné chodby vychází Missy a na tváři se jí, asi už trvale, usadil zlomyslný úsměv.
River se na ní zamračí. "Nejraději bych tě na místě zastřelila, ale stejně bys jen zregenerovala a výsledek by mohl být ještě protivnější."
"Ach, ta láska. Neměly byste to s ní ale tak přehánět," řekne Hay Lin a navzdory tmě, vytančí mezi ně, jako by byly na nějakém veselejším místě. Na tváři se jí usadil veselý úsměv, který nemizí ani při pohledu na temnou chodbu, ve které se nacházejí.
"Myslím ,že poznávám ty dveře před námi," řekne náhle Missy.
"A kde že tedy jsme?" zeptá se Hay Lin.
To už to ale dojde i River Song. "My jsme doletěli na správné místo, jen čas nesedí. Atlantida je už dávno opuštěná." S tím projde chodbou a dotkne se jednoho místa na zdi. Na stropě se postupně rozsvěcejí světla a ukazují jim, jak se město změnilo. Vše je skryté pod nánosem prachu a nějakého slizu.
Missy si okamžitě všimne kostry, která leží opodál. Skloní se blíže a hledí na kosti, které nesou stopy po zubech a drápech. "Tak, děcka, máme tu asi dalšího hosta a nepřišel sem zrovna kvůli knihám," řekne a otočí se na další dvě ženy. River ale něco na jejím hlase vadí. "Mohla bys alepoň předstírat, že tě jejich smrt mrzí."
"Ne, to bych tedy nemohla." řekne Missy a otevře jakési dveře. Za nimi se nachází jedna z místností, kde se skladovaly knihy. Společně dojdou až do hlavního sálu, kde je nejvíce mrtvol. River Song dojde až k velkému oknu a zůstane překvapeně stát na místě. Nejdříve si myslela, že je sklo špinavé, ale potom jí to došlo. Jsou pod vodou. Hay Lin se postaví vedle ní a zírá ven. "Atlantida je tedy znovu pod vodou. Proč tou dělali?" Sice se s otázkou otočila na River, ale odpoví jí Missy. "Někdo na ně útočil a tak město opět ponořili. Nemělo by být těžké ho zase vrátit na hladinu."
Celá trojice projde další chodbou a dojde až k hlavnímu ovládacímu panelu. River ale napadne něco jiného. "Kdyby se bránili, nebyly by tu mrtvoly na podlaze a město by nebylo prázdné."
"Co se tady podle tebe stalo?" zeptá se Missy.
River se na chvíli zamyslí, ale brzy řekne: "Něco se sem dostalo a oni město potopili, aby se to nedostalo ven. Není tady ale nikdo živý, takže nakonec prohráli, ale to neznamená, že jsme tu my samy. Ta stvoření, tady ještě mohou někde být."
Hay Lin se rozhlédne kolem sebe. "Jak ale zjistíme, co to je zač a jestli to tady ještě vůbec je? Třeba to už umřelo hlady."
"To si opravdu myslíš, nebo si to jen přeješ?" pronese jedovatě Missy.
"Tak dost, musí tu být nějaké bezpečnostní pojistky" řekne River a rychle si prohlíží ovládání města. Po pár minutách něco zmáčkne a na obrazovce před ní se objeví plán města. Na modré ploše, která označuje chodby a místnosti se ale pohybuje jeden žlutý bod, který se blíží přímo k nim.
"Tak, návštěvník se nám asi brzy představí," pronese vesele Missy. Rychle ale zmáčkne ovládání dveří, které se hned zavřou. Všechny hledí na obrazovku a na blížící se žlutý bod. Ten se přiblíží až ke dveřím a téměř ihned se ozve úder.
"No, moc inteligence to zvíře nepobralo," řekne Missy.
"Takže jde o nějaké zvíře, ale jak to máme zastavit?" zeptá se River.
"Co prostě dveře otevřít a zastřelit ho?" navrhne rychle Missy.
"Kdyby to šlo tak snadno zastřelit, tak to udělali správci Archivu," podotkne Hay Lin.
Všechny zůstaly stát na místě a naslouchaly úderům, které se stále ozývaly. Najednou se ale zvuk změnil.
"Zdá se mi to, nebo tam už náš nový kamarád není sám?" zeptá se Missy.
"Jsou tam minimálně dva," řekne River a podívá se znovu na monitor. Všechny chodby jsou plné žlutých teček, označujících nějaký život. Čtyři tečky jsou přímo v jejich laboratoři.
"Máme tu problém," řekne River.
"Jaký?" zeptá se Hay Lin.
"Jsme tu tři ale na monitoru jsou čtyři známky života."
Missy místo odpovědi vytáhne zbraň a namíří ji do rohu místnosti. Z otvoru pro vzduch tam vylézá stvoření podobné člověku, až na černou kůži, rudé oči a bílé vlasy. Missy rychle vystřelí. Stvoření padne na zem a škube sebou. Místo hlavy je teď jen krvavé cosi, co hlavu už moc nepřipomíná.
"Musíme se odsud rychle dostat. Všichni míří sem," vykřikne River. Jako odpoveď do dveří udeří hned několik úderů najednou. Hay Lin napadne jen jediná možnost "Musíme se dostat do TARDIS a doletět pro pomoc."
"A jak to asi máme udělat?!" vyštěkne Missy. "Mohly bychom utéct tou samou cestou, kterou se sem dostalo to stvoření, ale musíme rychle, než se ty dveře úplně prolomí, už jsou na nich praskliny," řekne rychle River.
Má pravdu, na dveřích se opravdu objevují jasné známky toho, že jejich nepřátelé se brzy dostanou dovnitř. Hay Lin se jako první vsouká do malého a velmi úzkého otvoru, kterým se dostane přes šachtu až na chodbu. Postaví se rychle na nohy a zaslechne vrčení. Přímo před ní se tyčí vysoký tvor s černou kůží. Hned se chystá na výstřel, ale potom se zastaví. Jestli vystřelí, tak přivolá další nepřátele. Náhle kolem ní proletí červený paprsek a tvor se rozpadne na prach. Hay Lin se otočí a uvidí, že se na chodbu dostala i Missy, která má ještě v ruce malou mobilu podobnou věc a River Song.
"Teď máme udělat co? Nejvíce jich je v chodbě, kde je TARDIS," řekne Missy.
"Co kdybys něco vymyslela ty?" odpoví jí rychle Hay Lin.
Missy jí nejdříve odpoví jen pohledem, schopným založit lesní požár. Stejně se ale rozhlédne kolem, jako by řešení bylo napsané na stěnách. Možná ho tam ale někde našla, protože vzápětí řekla: "Dvě dobrovolnice je musí odlákat a ta třetí, odletí s TARDIS a doletí pro pomoc. Poletím já a vy dvě je odlákáte."
"Proč bys měla letět zrovna ty?" zeptá se River Song.
Missy se usměje i když to vypadá spíše jako škleb divoké šelmy. "Protože jsem z vás nejchytřejší, nejhezčí a...."
"....a schopná odletět pryč a nás tu nechat umřít," dořekne za ni River. Potom ještě dodá: "Poletím já, protože TARDIS je moje."

Rychle si domluví zbytek plánu a rozejdou se.
**
Missy prochází chodbami a tiše se blíží k místu, kde si myslely, že by se mohlo nacházet nejvíce nepřátel. Po pár krocích se přesvědčí, že je to pravda. Podívá se do očí jednomu z nich a řekne: "Tak co, hoši, kdo si chce užít s nejhezčí ženou ve vesmíru?" V odpověď jí zazní temné vrčení a tvorové se postupně dávají do pohybu.
"Je vás nějak moc, ale to zvládneme," řekne Missy a rozeběhne se chodbou. Za ní zaznívá dusot několika desítek nohou. Rychle vystřelí a zasáhne jednoho z nich. Zbytek se chová ještě zuřivěji. Missy rychle proběhne spletí chodeb a dojde k místu, kde byla věznice. Zvířata běží za ní a vůbec si nevšimnou místa, kde se nacházejí. Missy doběhne až k pevné zdi a zasměje se. "Mám pro vás návrh chlapci, vy tu na mě počkáte a já dojdu pro další kamarády." Počká až k ní doběhne poslední z nich, ale to už chce na ní první tvor zaútočit. Rychle zmáčkne něco na svém zápěstí a zmizí. Objeví se o pár metrů dál u vchodu do věznice. Rychle zabouchne dveře a zmáčkne další tlačítko na zápěstí. Zámek se s hlasitým cvaknutím uzavře. Tvorové narážejí do mříží, ale to je to jediné, co mohou udělat. Missy rukou poklepe na svůj sonický náramek. "Tak první krok máme za sebou."
**
Hay Lin jde zdánlivě tichými chodbami. Dojde až k místu, kde by měla být Missy. Náhle se ozve dusot a její společnice proběhne kolem. Vlastně ani neřekla, co má v plánu ale na to nezáleží, s Missy nebyla nikdy normální domluva. Za několik vteřin za ženou proběhne i horda nepřátel. Několik z nich si všimne Hay Lin a zamíří k ní. Konec vší opatrnosti, řekne si v duchu dívka a vytáhne pistoli. Rychle vystřelí a musí rychle uhnout, aby se vyhnula ráně dalšího protivníka. Znovu rychle vystřelí a zasáhne tvora do rozkroku. Zazní úpěnlivý bolestný řev. Hay Lin se zasměje, asi to byl samec, a zabije posledního tvora. Projde dalšími třemi chodbami a před sebou vidí cíl, kterého má dosáhnout River. Jejich TARDIS je jen několik kroků od ní. Na levé straně vidí i dveře místnosti, kde se ukrývaly, dveře, vyrvané a zničené, leží na podlaze. Opravdu utekly právě včas. Dívka zakřičí a nepřátelé se rozeběhnou proti ní. Teď začíná další zběsilý útěk chodbami Atlantidy, boj o holý život. Hay Lin rychle proběhla nějakými dveřmi a zastavila se až o stěnu, která před ní náhle vyrostla. Neměla tu být další chodba? Rychle se otáčí, ale nikde nic není. To už k ní ale doběhnou další tři nepřátelé. Ocitla se v pasti
**
River Song proběhne změtí chodeb, zastaví se u dveří a otevře je sonickým šroubovákem. V dálce je slyšet nějaký řev a údery. Nejspíše to je věznice, kde Missy zavřela část nepřátel. River rychle projde již prázdnými chodbami a dojde až k místu, kde je TARDIS. Hay Lin a Missy by měly právě hledat bezpečné útočiště, aby tam počkaly na posily. River přejde k ovládací konzoli a zmáčkne tlačítko startu. Rychle zadá souřadnice a stroj se dá pohybu. V tu chvíli se za ní ozve:
"Ahoj, opravdu sis myslela, že jste se mě zbavily?"