Hledáme posilu do týmu! Více info ZDE

9. Nečekané setkání

14. února 2016 v 11:00 | Tým Spoilery - Time Lady |  2. série
"Dobře, zlato, tak kam chceš letět?" usmála se River na svoji mladou společnici, když vběhly do TARDIS.
"Hmmm," našpulila Hay Lin rty, "chtěla bych potkat…" odlčela se.
"No?" zvedla River tázavě obočí.
"Budeš se mi smát," povzdychla si dívka.
"No tak, ven s tím," pobídla ji River.
"Chtěla bych potkat krále Artuše," přiznala Hay Lin.
"Abys nebyla zklamaná," poznamenala River věcně, ale jinak dívčinu volbu nekomentovala, přešla ke konzoli, nastartovala TARDIS a vyťukala souřadnice.
"Drž se, zlato," řekla těsně předtím, než sebou TARDIS škubla. Vzápětí jim lehké vibrace prozradily, že vstoupily do vortexu. River se posadila na lavici a pokynula Hay Lin, ať udělá to samé.


"Co takhle trochu hudby?" nadhodila Hay Lin, když se po chvíli letu začala nudit.
"Proč ne?" souhlasila River. "Dojdi něco vybrat," ukázala dívce na přihrádky pod konzolí.
Hay Lin vstala z lavice a nakročila směrem, který jí River naznačila. Udělala sotva dva kroky, když sebou začala TARDIS házet tak, že ji to odhodilo zpět na lavici.
"Co se to děje?" vykřikla River a snažila se dostat ke skeneru. Moc dobře jí to nešlo, TARDIS sebou házela jak divá a všechny kontrolky na konzoli blikaly jako při diskotéce.
"Co to je?" vykřikla Hay Lin zděšeně.
"Já nevím," překřikovala River hukot, který se začal ozývat. "Řekla bych, že nám hrozí nějaká kolize."
"To chceš říct, že vortexem letí ještě někdo jiný?" zvýšila hlas i Hay Lin.
"Jak to mám vědět?" křikla River. "Ale vypadá to tak."
Po dalších asi deseti minutách hukotu a silných vibrací ucítili náraz a vzápětí se zdálo, že TARDIS změnila směr na vertikální. Jinými slovy, padaly.
"Áááááá, drž se!" křičela River.
"Íííííí," nezůstala pozadu Hay Lin.
Obě se křečovitě držely zábradlí, které vedlo kolem celé konzole.
Nakonec pád zastavil prudkým nárazem a TARDIS se pravděpodobně několikrát překulila, než se zastavila. Obě dámy prudce vydechly.
"Jsi celá?" ptala se starostlivě River.
"Jo, asi jo. Ty?"
"Asi dobrý," přitakala River a snažila se dolézt ke skeneru, což nebylo jednoduché, vzhledem k tomu, že TARDIS ležela na boku. Nakonec se jí to přece jen podařilo.
"Oh, dopr…" ujelo jí, když se na skener podívala. "Tak holka, teď jsme teprve v maléru," oznámila své společnici.
"Jako v ještě větším?" vykulila Hay Lin oči.
"Jo, děvče, jako v ještě větším," potvrdila River.
"Co je tam venku?" zeptala dívka bázlivě.
"Doktorova TARDIS," odpověděla River s povzdechem. "To s ní jsme se srazily," dodala ještě.
"A to je špatně?" nechápala Hay Lin. "Vždyť kdo jiný než Doktor nám teď může pomoct?"
"Hay, zlato," on neví, že jsem se dostala z Knihovny. A až to zjistí, naštve se, že jsem ho nechala myslet si, že tam jsem pořád uvězněná," vysvětlila River unaveně.
"Jenže s tím nic nenaděláš, tak co," argumentovala Hay Lin logicky.
"To máš bohužel pravdu, kámoško," povzdychla si River a začala se drápat směrem ke dveřím z TARDIS. Čím dřív budou venku, tím dřív bude mít za sebou ten prvotní šok ze setkání.
Když se jim podařilo vylézt ven, první co uviděly, byl Doktor, který právě vyběhl ze své TARDIS a běžel k té jejich. Za ním vyběhla Donna. Když spatřili River, zarazili se a oba na ni nevěřícně zírali. Doktor otevřel ústa, aby promluvil, ale pak je zase zavřel. A znovu. Zjevně neměl slov.
"Ahoj, zlato," zkusila to na něj River se svůdným úsměvem, jak bývalo jejím zvykem.
"River, tohle na mě nezkoušej!" zamračil se Doktor přísně.
"Jak ses…" zarazil se. Včas si uvědomil, co obnáší cestování časem. Možná tam ještě nebyla. "Chci říct: kde jsme? Pamatuješ si Knihovnu?"
"Správně, spoilery. Učíš se rychle," zasmála se River. Pak dodala: "Jak jsem se co? Dostala z Knihovny?"
"No… Jo," přitakal Doktor.
"No, nějakou dobu jsem tam strávila v té formě, v jaké jsi mě tam "uložil". Ale pak Knihovnu napadli Dalekové a vědci se rozhodli mě obnovit, abych jim proti nim pomohla. Neptej se mě, jak to udělali, prostě se to podařilo. Taky mi postavili tuhle TARDIS," ukázala na svoji momentálně povalenou červenou budku s cedulí "Majetek River Songové".
"Bojovalas s Daleky?" zeptal se Doktor překvapeně. "A helemese, Stvořitelka," vydechl překvapeně, když si všiml dívky s růžovými vlasy. Bylo to už stovky let, co se s ní setkal na Gallifrey, ale vypadala stále stejně.

"Jo, bojovala jsem s Daleky," odpověděla River. "Hay Lin očividně znáš," dodala.
"Ty jsi ta tajemná stará známá spolucestující," vyplula Doktorovi na mysl dávná vzpomínka.
"No, jsem," potvrdila mu River. "Nejsi jediný, kdo cestuje se společníky."
Doktor dívce pokynul na pozdrav a pak se otočil na Donnu: "No, podívej se na to. To tyhle dvě potrhlé ženské nás vyhodily z vortexu."
"Hej!" prskla River. "Totéž bych mohla říct já o tobě."
"Hele, přestaňte se hašteřit jak staří manželé," skočila jim do řeči Donna. "Máme co opravovat, vesmířane," ukázala kolem sebe.
Doktor odtrhl rozzuřený pohled od River a zaměřil ho na povalenou červenou TARDIS.
"Rozkaz, madam," otočil se na Donnu a ledabyle jí zasalutoval. Pak se otočil zpět k River. "Jak jste na tom s poškozením?" zeptal chladně.
"Já nevím," pokrčila River rameny. "Nebylo kdy to zjišťovat. A v téhle poloze to ani moc nejde. Měli bychom ji nejdřív postavit," zhodnotila situaci.
"Jestli budou fungovat systémy, bude to hračka," prohlásil Doktor, na nic nečekal, došel k povalené TARDIS a po kolenou vlezl dovnitř. "Doufám, že tu nemáš naschvál všechno naruby," volal zevnitř.
"Grrr, ten mě tak štve," zaškaredila se River.
Donna s Hay Lin se na sebe podívaly a jako na povel obě vyprskly smíchy. Pak se všechny tři ženy otočily tak, aby na TARDIS viděly a čekaly. Po chvilce se ozval typický zvuk odhmotňující se TARDIS a ta začala pomalu blednout. Pak se ale zhmotnila zpět.
"Sakra," ozvalo se zevnitř zaklení.
"Zlato, potřebuješ pomoct?" zavolala River.
"Vydrž, zkusím to ještě jednou," ozvala se odpověď. "A neříkej mi zlato," následovalo po chvilce.
River protočila oči v sloup a Donna s Hay Lin se pobaveně ušklíbly. Za chvilku se znovu ozval sténavý zvuk a následně se TARDIS odhmotnila. Po chvilce se znovu objevila kousek vedle a nastojato.
"Díky bohu," vydechla River.
"Ne. Díky mě," zaculil se Doktor, který mezitím vykoukl ze dveří.
"Systémy sice fungují, ale ztratila jsi spoustu energie. Nemyslím, že s tím půjde odletět. Máš někde náhradní palivové články?" zeptal se věcně.
"Budou ve skladu," odpověděla River pohotově a protáhla se kolem něj do řídící místnosti. Pak se vydala dál do hloubi TARDIS. Doktor pokynul Donně a Hay Lin, ať jdou za ním a vrátil se také dovnitř.
"Jaké to je cestovat s Doktorem?" zeptala se Hay Lin Donny, když se doloudaly do řídící místnosti a posadily se na lavici. Nezdálo se, že by momentálně mohly být užitečné.
Donna se na chvilku zamyslela. "Jako na houpačce," shrnula pak stručné své zkušenosti.
"To mi povídej," zahihňala se Hay Lin. "S ní to je úplně stejné," kývla bradou směrem k River, která se právě vracela ze skladu s plnýma rukama. Pak obě mlčky sledovaly, jak River došla k Doktorovi, který už se zasunul pod otevřený spodek konzole a postupně mu podávala, co donesla.
"Tak jak ses celou dobu měl?" zeptala se River Doktora konverzačním tónem.
"Vážně, River?" zareagoval Doktor podrážděně. "Naskotačíš si do vortexu, sejmeš mě a pak se zeptáš, jak jsem se měl? Ani sakra pořád nevím, kdo vlastně jsi." Vylezl zpod konzole a měřil si ji vzteklým pohledem.
River se na něj podívala zvláštním pohledem. "Doktore, ty víš, kdo jsem. Věděl jsi to v tu chvíli, kdy jsem ti v Knihovně řekla tvé jméno. Jen tomu pořád odmítáš uvěřit. Protože nemůžeš. Protože… Jasně," hodila vědoucím pohledem směrem k Donně.
"River, opovaž se," zašeptal Doktor varovně. "Jak to vůbec víš?" pokračoval tak, aby ho Donna s Hay Lin neslyšely.
"Protože jsi mi to řekl," usmála se na něj River. "Ty trubko, jako by život nebyl i tak dost složitej."
"Hej, já mu říkám trubko," ozvala se Donna, která nemohla většinu jejich hovoru neslyšet. Pak se obrátila na Doktora: "Tak kdo to teda je?"
"Spoilery," prohlásila River rezolutně.
"River, no tak! V čem bude rozdíl?" otočil se Doktor znovu na River. Pak se vrátil pohledem k Donně. "Tohle, Donno, bude jednou moje žena. Nevím jak, nevím proč, nevím, co tak hroznýho provedu, že budu takhle potrestanej, protože právě teď a tady jí mám plné zuby. Ale tohle je moje temná budoucnost," prohlásil.
"Hele!" nafoukla se River uraženě a pak pokračovala: "A aby bylo jasno, jsem Doktorova žena, ale ne tvoje!"
"Já jsem Doktor!" vyjel Doktor.
"Jistě, zlato," ušklíbla se River. "Ale já si nevzala tebe."
Jejich rozzuřené pohledy do sebe narážely s intenzitou středně silného tornáda.
"A když už jsme u toho hádání, tak mám potřebu říct ti ještě něco," dodala River po chvilce ticha. Doktor na ni hleděl s očekáváním. River se nadechla. Muselo to ven: "To že jsem se dostala z Knihovny, neznamená, že jsem ti odpustila, žes mě tam poslal," řekla nakonec to, co v sobě tak dlouho dusila.
"Já tě tam poslal?" zeptal se Doktor překvapeně. Něčemu takovému nemohl uvěřit.
"Tak jsi mně tam nechal jít. V čem je rozdíl?" zeptala se.
"To je velký rozdíl, River," vybuchl vztekle. "A pokud je pro tebe rozdíl, jestli sis vzala mě, nebo někoho po mě, tak je taky velký rozdíl v tom, který z nás dvou tě tam nechal odejít," dořekl to, co zase naopak trápilo jeho.
"On. Promiň," přiznala River.
"Děkuju," kývl Doktor hlavou a vrátil se pod konzoli zapojit palivové články. River, která mu momentálně nebyla nic platná přešla k děvčatům a přisedla si k nim na lavici.
"Au," vyjekl Doktor po chvilce soustředěné práce. Všechny tři ženy se otočily za zvukem.
"Co se stalo?" zeptala se River, vyskočila na nohy a zamířila zpět ke konzoli.
Doktor znovu vylezl. "Nevím," řekl prostě. "Jako by mě něco kouslo do ruky." Zvedl ruku blíž k očím a podíval se na ni. Na jejím hřbetě měl skutečně něco, co vypadalo jako otisk drobných zubů. "Co to je?" zeptal se zmateně.
"Melvine!" zaječela v tu chvíli Hay Lin, která si konečně vzpomněla na svého miláčka, který býval při cestách v TARDIS z bezpečnostních důvodů zavřený v kleci. Při dopadu na zem se musela klec nejspíš odkutálet a zcela jistě také otevřít. Vyděšený mýval pravděpodobně zalezl pod konzoli a ani jedna z žen si na něj v šoku z pádu nevzpomněla. Teď ho pravděpodobně Doktor svým štracháním vyplašil a mýval v sebeobraně zaútočil.
"Mazej Melvina najít, než něco provede," přikázala River Hay Lin. Když dívka odběhla, odešla River do skladu pro lékárničku, aby mohla Doktorovi kousnutí ošetřit. Pracovala rychle a efektivně. Když skončila, posadila se zpátky k Donně a Doktor již potřetí zajel dolů pod konzoli.
"River, můžu se na něco zeptat?" odhodlala se Donna po chvíli ticha k otázce, která jí pálila od chvíle, kdy padla první zmínka o Knihovně.
"Jistě," přitakala River.
"Tenkrát v Knihovně, když jsme se potkaly poprvé a tys zjistila, kdo jsem… Vědělas to? Věděla jsi, co se se mnou stane?" Donna si nebyla jistá, jestli to chce opravdu vědět, ale současně věděla, že pokud se nezeptá a nedostane odpověď, bude jí to v hlavě strašit pořád. Dívala se na River s očekáváním.
River váhavě přikývla. "Ano věděla," potvrdila Donně. "Vypáčila jsem to z něj. Ale věř mi, že se bránil," dodala. Poslední, co by chtěla, bylo, aby se Donna na Doktora naštvala.
"Proč jsi mi to neřekla?" nechápala Donna. "Mohlas tomu přece zabránit."
"Donno, já nemohla. Vážně ne," bránila se River.
"Protože nějaký pitomý spoilery?" zvýšila Donna hlas.
"Ne, Donno. Bylo v tom mnohem víc," snažila se River o klidný tón.
"Tak proč tedy?" chtěla vědět Donna.
"Protože on by se tomu pokusil vzepřít. Znáš ho. Jenže důsledky by mohly být katastrofální." River se odmlčela, chvilku přemýšlela a pak pokračovala: "Řekl ti o Adelaide Brookové a co se stalo na Marsu?"
Donna mlčky přikývla. "Jak to souvisí?" zeptala se pak.
"Protože ty jsi byla stejně důležitá jako ona," vysvětlila River.
"Ne. Donna byla mnohem důležitější," skočil jí do řeči Doktor. Ani jedna z žen si nevšimla, že mezitím skončil s prací a stojí jim za zády.
"Já byla důležitější? Já?" nešlo Donně na rozum. "Jak?"
"Protože v případě Adelaide a Marsu šlo 'jen' o Zemi. Ale při tom, cos udělala ty, šlo o celý vesmír. Po tom všem, jak si pořád můžeš myslet, že nejsi důležitá?" zavrtěl pak Doktor hlavou.
"A kdybys věděla, co se stane," převzala iniciativu znovu River, "můžeš říct, že i tak bys to udělala?"
"Možná?" řekla Donna.
"Možná," přikývla River. "Ale ne zcela jistě. A proto jsem ti to nemohla říct," uzavřela debatu River. Pak pohodila hlavou, jako by chtěla nepříjemné téma setřást a otočila se zase na Doktora: "Jak to vypadá tam dole?" ukázala pod konzoli.
"Opraveno," pokrčil rameny. Můžete letět."
"A tvoje TARDIS?"
"Ještě jsem to nekontroloval, ale vzhledem k mnohem měkčímu přistání, než bylo to vaše, žádné škody neočekávám," zhodnotil situaci.
"No, tak to jdeme zkontrolovat hned," prohlásila River rezolutně, vstala a vykročila směrem ven z TARDIS.
"To je mi nějakýho sekýrování," ušklíbl se Doktor a vydal se za ní. "A vy dvě," otočil se na Donnu a Hay Lin, která se mezitím vrátila s malým mývalem v náručí, "jděte to zvíře vyvenčit, ať nešílí," mávl rukou. Pak se rozeběhnul za River, která už byla na půl cesty k jeho TARDIS.
"Mimochodem, cestovala jsem taky s tvojí dcerou," oznámila mu River konverzačním tónem, poté, co zkontrolovali řídící panel, zjistili, že vše funguje, jak má a vydali se znovu ven. River se posadila na velký balvan, který byl jako dělaný přesně k tomu účelu a Doktor se prostě svalil na zem.
"S jakou dcerou?" zvedl k ní hlavu. Už začínal mít jejích novinek po krk.
"Máš jich tolik?" zeptala se River ironicky. "S Jenny, samozřejmě."
"Ale Jenny je přece mrtvá," vydechl překvapeně Doktor. "Zastřelil jí ten pošahanej Cobb," dodal a hlas se mu při té vzpomínce zlomil. "Zemřela mi v náručí, River. Jak by s tebou mohla cestovat?"
"Ale, Doktore, ty seš fakt trubka viď," povzdychla se River.
"Ona zregenerovala?," došlo konečně Doktorovi. "A pak si řekla, že mně nechá truchlit a prostě si zdrhla?" dodal naštvaně.
"Děti!" shrnula Doktorovo zjištění River.
"A kde je? Zase odešla?," vyptával se Doktor dál.
"Zamilovala se. Odešli spolu. Je těhotná," sdělila mu River.
"Já budu děda?" vyjekl Doktor. "A moje dcera si lítá po světě a nechá mě myslet si, že je mrtvá? Co je to s váma se všema?"
"Ty máš co říkat Doktore," napomenula ho River.
"Cože?" svraštil Doktor obočí.
"Když tak prahneš po upřímnosti, proč ty neřekneš Donně, co k ní cítíš? Proč hraješ tu hru 'jsme přátelé', hm?" zeptala se ho drsně.
"River, to je něco jiného. Donna má na náš vztah jasně vyhraněný názor. A i kdyby ho změnila, čemuž nevěřím, ona je člověk. A pomyšlení, jak vedle mě bude stárnout až jednoho dne… Že prostě nemůže regenerovat a jednoho dne o ni přijdu… Bolí to i tak," přiznal.
"Srabe," zavrtěla River hlavou.
"Já vím," přikývl. "Pořád si lámu hlavu, co mě jednou přiměje změnit názor a no, vždyť víš…," odmlčel se.
"A vzít si mě?," zasmála se River.
"Jo," přikývl stručně.
"Nezměníš," pokrčila River rameny.
"Co?"
"Názor," upřesnila.
"Tak co se změní?," zeptal se nechápavě.
"A kdo tobě řekl, že já jsem člověk, co?" mrkla na něj škádlivě.
Doktor se zamyslel. Měla pravdu, nikdy nic takového neřekla. "Tak kdo teda k čertu jsi?" zeptal se.
"Doktore… spoilery," uchechla se.
Zpoza červené TARDIS vyšly Donna s Hay Lin. Melvin poskakoval Hay Lin kolem nohou jako rozdováděné štěně.
"Tak co?" zeptala se Hay Lin a popadla mývala do náruče. "Můžeme letět?"
"Slečna už se nudí," uchechtla se River.
"Můžeme," potvrdila ale vzápětí a seskočila z balvanu. Doktor se zvedl ze země a oprášil ze sebe písek, který se mu nalepil na kalhoty.
"Tak se mějte vy dva," řekla River a udělala krok směrem k nim. Pak se zarazila, jako by si to rozmyslela, ať už to bylo cokoli a jen neurčitě mávla, otočila se a vešla do své TARDIS.
"Ráda jsem tě zase viděla, Doktore," řekla Hay Lin a vešla za ní.
Doktor s Donnou zůstali stát na místě a dívali se, jak se po chvíli červená budka začala odhmotňovat, až zmizela docela.
Pak se Doktor otočil k Donně a prohlásil dramaticky: "Já se z ní zblázním, vždyť ona je úplně šílená. Jak jsem si jí proboha mohl vzít? Teda, chci říct, co mě k tomu proboha přiměje? Bude to snad trest za něco?"
Donna ho poplácala po rameni. "Tak pojď, letíme taky," chytila ho za paži a táhla ho do jejich TARDIS.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama