Hledáme posilu do týmu! Více info ZDE

8. Hay Lin 2

7. února 2016 v 11:00 | Tým Spoilery - Time Lady |  2. série
"Co to k čertu je?" vykřikla najednou River.
Hay se k ní otočila aby zjistila, co se děje. "Melvin!" vykřikla radostně a napřáhla ruce k mývalovi, který se otíral River o nohy. Melvin byl velice zvláštní mýval, byl totiž modro-žlutý a měl zelené oči. Vyskočil Hay do náruče a začal ji olizovat.
"Nechtěla bys toho nechat a vymyslet konečně jak nás odsud dostat?"zeptala se River.
"Jo jasně, myslím, ze už jsem na to přišla," odvětila Hay, sedla si na židli, zavřela oči a začala se na něco soustředit. Najednou se uprostřed místnosti objevily dveře.
"To je vše? Dveře?" vyvalila na ně River oči.
"Chtělas jít ven, ne? Tak můžem," pokrčila Hay Lin rameny.
"Jak víš, že to vede ven?"
"Nevím. Doufám."River otevřela dveře a za nimi uviděla dobře známou řídící místnost TARDIS. Oddechla si a vstoupila dovnitř. Hay Lin, s Melvinem stále v náruči, ji následovala.
"Bereš si ho s sebou?" zeptala se River.
"Ano. Nikdy by mně nenapadlo, že skutečně existuje, takže se ho už nevzdám," zasmála se Hay Lin a položila Melvina na zem. Ten, udivený neobvyklou místností, si začal TARDIS prohlížet.
"Jen aby tady něco nerozkousal, nebo nezničil," strachovala se River.
"Neboj se."
"V každém případě bych si dala kafe, z toho všeho mi třeští hlava. Mám ti taky něco přinést z kuchyně?" zeptala se River Hay Lin.
"Ne děkuji, já se cítím skvěle."
River vyšla z místnosti a zamířila do kuchyně. Cestou si mumlala pod nos: "No jasně, jí je skvěle, to je typické, člověk se tady může zbláznit, aby je vytáhl všechny z maléru, ale ona se cítí skvěle."
Když se vrátila a vstoupila do řídící místnosti, uviděla něco velice zvláštního. Hay Lin stala u přívodu časového víru, ruku měla ponořenou přímo do víru a cela zářila, jakoby jejím tělem proudila nějaká energie.
"Co to děláš? TARDIS, zastav to!" vykřikla River.
"Nemůžu," zazněla stručná odpověď.
River se rozběhla k Hay Lin, ale najednou jako by narazila do neviditelné stěny. Posadila se tedy a pozorovala dívku. Ta měla zavřené oči a s někým tiše mluvila.
"Co se to děje? Proč mám pocit, že posledních pár hodin je vše, co se tady odehrává mimo mou kontrolu?"
"Ano rozumím, do počátku času," řekla náhle Hay Lin a vytáhla ruku z časového víru. Záře kolem jejího těla pohasla. Otočila hlavu k River a zeptala se: "Můžeme vyrazit?"
River neodpověděla. Už neměla sílu se hádat ani jinak komunikovat, jen přikývla hlavou a mávla rukou k Hay Lin, jako by chtěla říct, ze už je jí to jedno.
"TARDIS, holka, slyšela jsi, až na počátek času. Musíme zařídit zrod pánů času... Nevím sice, jak to vír myslel, ale na něco přijdu..."
"Jasně dámy, pohodlně se usaďte, letíme tam, kde ještě nikdo nikdy nebyl," oznámila TARDIS a začala si sama nahazovat údaje a souřadnice.
"Já se na to můžu, víte co..." zamrmlala River, opřela si hlavu o opěradlo a zavřela oči.
Hay a TARDIS mezitím navedli jejich cestu na počátek, do chvíle, kdy se zrodila jedna z největších ras ve vesmírů. Červená budka s hvízdáním zastavila. River Song otevřela dveře a pohlédla ven.
"Co tam je?" zeptala se zvědavě Hay Lin.
River na ni překvapeně pohlédla. "Neměla by si to vědět?"
Hay Lin jen pokrčila rameny a nevinně řekla: "Letěli jsme na počátek Gallifrey... Fuj to jméno zní hrozně... Ale nevím jak to tam vypadá."
River odstoupila ode dveří a nechala Hay Lin vyhlédnout ven. Hay Lin pohlédla ze dveří a strnula. Kolem nich byla nicota, nešlo jen o pouhou tmu ale těžkou a hlubokou prázdnotu.
"Co mám dělat?" špitla Hay Lin a hleděla na černotu před sebou.
"Máš stvořit Gallifrey." ozval se hlas TARDIS.
"Jak to mám ale udělat?" zeptala se dívka sklesle.
"Musíš prostě chtít a pustit se do toho. Už jednou sis stvořila vlastní svět, tak to udělej znovu."
Hay Lin několik vteřin jen stála, potom se ale otočila k ovládací konzoli a řekla: "To co jsem udělala předtím ale bylo pouhé snění, nic jsem doopravdy nestvořila."
"Nebuď si tím tak jistá. Ted se ale musíš pustit do práce, čas se krátí," řekla TARDIS a dveře budky se otevřely ještě víc.
Hay Lin se třikrát nadechla a potom vykročila do prázdnoty. River přidušeně vykřikla, ale dívka nespadla do nicoty, prostě zůstala stát na místě, jako by byla na pevné zemi.
Hay Lin opatrně zamrkala a podívala se pod sebe. "Jsem na pevné zemi, vidím kameny."
River také vyšla ven a pod botami cítila pevnou a mírně hrbolatou zem. Najednou se Hay Lin otočila a šla dál. Její nohy lehce našly oporu. Jak kráčela začalo se rozlévat mdlé světlo. River pohlédla nahoru a spatřila hvězdy, které se postupně rozsvěcovaly. Jak dívka šla, šlo s ní i světlo. Hay Lin zůstala stát a pohlédla na TARDIS, která byla už několik metrů za nimi.
"Jak jsem tohle dokázala?" vykřikla dívka směrem k budce.
"Chtěla jsi, to stačí. Máš v sobě velkou sílu ale musíš se ji naučit používat," ozval se hlas TARDIS.
Hay Lin se rozesmála a šla dál. Najednou jí noha dopadla do něčeho vlhkého. Podívala se pod sebe a viděla malý potůček. Přála si aby bylo vody více a tak se i stalo. Voda se rozlila v menší bažinu. Najednou dívka věděla, že se musí vrátit do TARDIS. River šla celou dobu za ní a sledovala její práci. Společně se vrátili do útrob stroje času.
Hay Lin došla ke konzoli a vnořila ruce do jejího ovládání. Časový vír jí pomohl tvořit dál. River Song došla ke dveřím a sledovala trávu, která rostla všude kolem. Zanedlouho viděla i první stromy. Náhle se trávou něco začalo plazit. Doktorka viděla malého hada, který se později vyplazil na strom. Za ním se objevilo světlo a z něho vyšel bílý jelen. River hleděla na to majestátní obrovské zvíře, když ticho přírody bylo přetnuto vlčím zavytím. Zavřela proto dveře TARDIS a raději sledovala Hay Lin. Na čele dívky byl vidět pot. Oči teď měla zavřené a bylo vidět, že jí celé to divadlo značně vysiluje. River jí chtěla něco říci, když v tom se dívka sesula na zem. Rychle k ní přiběhla a zvedla jí hlavu. Hay Lin otevřela pomalu oči. "Jsem unavená, už nemůžu dál"
"Ještě není konec," ozval se hlas TARDIS.
River se otočila k ovládací konzoli. "Musíme udělat přestávku nebo jí to bude stát život!"
TARDIS se ale rozhodla neodpovídat. Místo toho se ozval divoký řev. River pohlédla na obrazovku a spatřila dlouhé dračí tělo, celé pokryté černými a zlatými šupinami. "Hay Lin musí toho tvora porazit nebo by mohl vše zničit."
River přestala poslouchat stroj času, který se neprojevoval zrovna lidsky a vyběhla ven. Vyndala pistoli a začal a z ní na zvíře střílet. Kulky se ale od dračího těla odrazily. Zvíře zařvalo a sklonilo hlavu. River pohlédla na jeho rohatou hlavu a žluté oči, které připomínaly kočičí. Rychle vystřelila a rozběhla se dál od TARDIS. Hay Lin potřebovala čas aby mohla příšeru zastavit. Ten se ale někdy získával velmi těžce. River znovu vystřelila a utíkala. Netvor vzlétl, i když nebyla vidět žádná viditelná křídla. Otevřel tlamu a vypustil proud plamenů. River se ukryla za ohybem skály, která se tu vynořila neznámo odkud. Rychle opustila svůj úkryt a znovu vystřelila.
Drak udělala mohutný skok a popadl jí dlouhým ocasem. Ovinul se kolem ní jako hroznýš a začal pomalu utahovat sevření. River věděla, že to bude její konec. Mohla zregenerovat ale zvíře by jí zabilo během regeneračního procesu. Pomalu se k ní přiblížili drakovi oči a tlama plná zubů. Náhle se zvíře otřáslo a pustilo ji. Jeho tělem projela křeč a ženu úplně pustil. River dopadla na zem a pozorovala zvíře, které sebou škubalo. Brzy se ozval výbuch a netvor se rozpadl v oblaku modrého kouře. Doktorka pohlédla k TARDIS a viděla Hay Lin, která stála ve dveřích. Stále vypadala unaveně ale po tváři se jí rozlil spokojený úsměv. River k ní došla a objala ji.
"Dokázala jsi dneska opravdu hodně věcí," řekla dívce, ta se na ní usmála a odpověděla jen: "ale ještě nejsem u konce."
"My jsme ale u konce" ozvala se nečekaně TARDIS.
"To máme odletět a jí tady nechat?" zeptala se River.
"Ano ale brzy se sem opět vrátíme."
"Jsi si jistá, že to tady zvládneš?" zeptala se doktorka dívky.
Hay Lin vypadala několik vteřin zděšeně, ale náhle se rozesmála a přikývla. River jí znovu objala a vešla do útrob TARDIS. Hay Lin hleděla na mizející budku se smíšenými pocity. Čekalo ji hodně práce.

**

Hay Lin procházela po louce a sledovala barevného mývala, který běhal kolem ní. Uběhlo dvacet let od doby, kdy ji tu River vysadila. Za tu dobu se toho stalo až příliš mnoho. Dívka vytvořila slunce a měsíc, aby Gallifrey osvětlovali. Na světlo dne poté vynesla první Pány času.
Náhle se ale divočinou rozlehlo podivné hvízdání. Na trávě se objevila červená telefonní budka. Dveře se rozlétly a ven vyšla River Song. Hay Lin ji objala a rychle se nadechla aby jí začala vyprávět. Žena jí ale zarazila a rychle se zeptala: "Už vznikli lidé?"
Hay Lin jen přikýval a znovu se nadechla, aby něco řekla. Tentokrát jí River nechala mluvit a trvalo to několik hodin. Hay Lin téměř přišla o hlasivky ale když vysvitl měsíc, mohla doktorka odletět. Dívce tu nic nechybělo a TARDIS řekla, že práce ještě není u konce.

**

Hay Lin seděla ve své ložnici a hleděla na rozlehlé jezero, které bylo součástí její zahrady. Dveře její komnaty se daly do pohybu a dovnitř vešla její služebná. Nebyla sice tak úplně Paní času, ale i tak byl její život takřka nekonečný. Služebná s ní byla již 90 let, ale přesto se chovala stále stejně.
Pomalu se uklonila a řekla šeptem: "Přišla za vámi cestovatelka časem."
"Jak se sem dostala?" vyhrkla Hay Lin.
Služebná jen přikývla a pomalu a tiše řekla: "V červené dřevěné budce."
Hay Lin vyskočila a rozběhla se chodbami paláce. V celé stavbě existovalo jen jediné místo, kde se TARDIS mohla objevit. Zbytek paláce byl blokován, aby tím nebyla narušena bezpečnost vládců. Hay Lin otevřela bránu a pohlédla překvapeně na černovlasou ženu, která stála u TARDIS. "Ty jsi River?" zeptala se opatrně.
Žena se usmála, rukou si urovnala černé šaty a jemně se uklonila. "Jmenuji se Tasha Lem" řekla klidným, melodickým hlasem.
Hay Lin se zatvářila polekaně. "Co se stalo s River? Je v pořádku?"
Tasha se jen usmála a řekla tiše, "Spoilery…" Potom se její tvář zachmuřila a dodala: "Přišla jsem jen zkontrolovat stav věcí. Vidím, že je vše v pořádku." S tím se uklonila a vešla do TARDIS. Nechala Hay Lin stát na místě, zmatenou a vyděšenou.

**

Hay Lin seděla v křesle a sledovala svého mývala, který si hrál v trůnním sále. Najednou se dveře rozlétly a dovnitř vešel mladý muž.
"Zdravím tě, Doktore," řekla dívka pobaveně, když zahlédla nově příchozího.
Muž se zasmál a řekl: "Máte tu návštěvu. Nějaká žena. Říká, že je vaše stará známá spolucestující, ale nechtěla říct jméno. Prý budete jistě vědět."
"Oh, jistě," usmála se Hay Lin. "Konečně," řekla a vstala.
"Kdo je to?" ptal se mladík zvědavě.
"Doktore, spoilery," odpověděla Hay Lin káravě.
"Cože?" povytáhl mladík obočí.
"Dočkej času, mládě," uchichtla se Hay Lin, vstala a rozeběhla se trůnním sálem k mohutné bráně a pohlédla na chodbu. Čekala tam žena se světlými vlasy, která se v tuto chvíli usmívala.
"Kde jsi celou dobu byla?" vyhrkla dívka naštvaně. River chtěla něco říct ale Hay Lin jí nenechala. "Přišla sem nějaká pyšná Tasha a chovala se, jako by byla ze všech nejchytřejší. Ty jsi mě tu nechala čekat a já se mohla jedině bát, co je s tebou. Mohla jsi být už dávno mrtvá nebo někde uvězněná!"
River se jí povedlo překřičet: "Žádnou Tashu jsem sem neposílala, takže mi to nevyčítej. Bojovala jsem s Daleky, kyberlidmi a s upíry. Nemohla jsem přiletět v jiný čas, protože mě TARDIS nenechala." S tím vešla do stroje času a zmizela.

**

Gallifrey se stala hustě obydlenou planetou, která se stala kolébkou vědy. Vládci se starali o trvalý mír, ale i tady se objevily praskliny a mír byl nejednou porušen.
Hay Lin seděla ve velkém sále a sledovala zasvěcení nových Pánů času. Mladí chlapci kráčeli vystrašeně za svým učitelem. Měli nahlédnout do časového víru a později obdržet sadu regenerací. Jejich výuka tím bude ukončena a oni se stanou elitou svého národa.
Hay Lin sledovala i to, jak se jeden z chlapů sesypal a byl odveden do ošetřovny.
V polovině obřadu vešel do sálu sluha a tiše se přiblížil až k dívce s růžovými vlasy. "Přišla za vámi River Song," zašeptal opatrně a velmi rychle místnost opustil. Hay Lin sledovala řadu chlapců, která se jí zdála nekonečná. Musela čekat 10 000 let ale posledních několik minut, bylo nejhorších. Poslední chlapec přišel na řadu a hned poté Hay Lin prošla kolem nováčků a vešla do komnaty prostoru a času. Stála tam River Song i její TARDIS.
River natáhla ruku a zeptala se: "Poletíš se mnou?"
Hay Lin se usmála. "Myslíš, že to mám znovu risknout?"

River se pobaveně usmála a přikývla. Obě vešly do stroje času a zmizely. Doufaly jen v jedno, že je TARDIS později vrátí do správné doby.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama